Respekter venligst medlemsdemokratiet

Dette cirkus, som desværre ikke kun er medieskabt men i høj grad fodret af intern strid er trættende at være vidne til.
Senest med Suzannes undsigelse af at Josephine skulle deltage i klimaforhandlingerne.

Hvis vores medlemsvalgte politiske leder og folketingsgruppen ikke er i stand til ved egen hjælp at lave indbyrdes aftaler, der overholdes, så må de have hjælp.

En mulighed kunne være at aftaler bliver skriftlige, så vi medlemmer kan se hvilke aftaler der er lavet.

Det er uholdbart at der tydeligvis, enten ikke er enighed om indgåede aftaler, eller der bevidst forsøges at sabotere samarbejdet.

Jeg, som medlem, har ingen mulighed for at vide hvor sandheden ligger hvis der ikke er klare og synlige aftaler, så kære Josephine og MF gruppe, vil i ikke nok for Alternativets skyld begrave jeres interne stridigheder og begynde at agere i henhold til medlemmernes ønske, nemlig at Josephine er politisk leder?

Ingen enkelt personer er større end partiet, så fokuser venligst på hvad der er medlemmernes ønsker frem for egne kæpheste.

14 Likes

Det er en helt lødig og rimelig forventning.
Som medlemmer der har valgt vores kandidater til bla FT, skal vi da forvente at de kandidater der efterfølgende opnår valg til posten agere loyalt ifht til den af medlemmerne valgte PL

Jeg håber da at HB også har men klar holdning til dette på lørdag

4 Likes

Det er en vanvittig god pointe!

1 Like

Jeg har tilladt mig at, at spørge om nogle fra stor kredsen har taget kontakt til Susanne, for synes, at hun undergraver medlemsdemokratiet nu for 2 gang.

1 Like

Hej “Skanderborg”
Håber du har sikret dig at du taler på vegne af alle i Skanderborg, ellers bør du nok benytte dit personlige login😉

Jeg har svært ved at respektere det, fordi jeg synes, det er fejlet. Lidt på samme måde som Brexit-afstemningen – det er gyldigt demokratisk, men flertallet har sandsynligvis stemt på uoplyst og dermed fejlagtigt grundlag.

2 Likes

Her mine tanker om situationen.
Å bragede igennem med 9 mandater i 2015 med iværksætter gener hos ledelsen, der tillige oppebar stor visdom bag visionerne. Havde modet til at bruge sig selv som frontløbere med en viden om at overdrivelse fremmer forståelsen og derfor gået 100% ind for dem og støttet op om dem. Klogt gjort.

Men, det er sådan med disse nyskabte forandringer, at når først de er integreret som en norm i danskernes kulturforståelse af os selv, tager alle ejerskab for at have villet det sådan. Et godt eksempel herpå er, at alle nu, på nær LA, tager ejerskab for klima-udfordringerne.

Skal Alternativet 2.0 have en fremtid, er det måske meget logisk at det kræver nye frontløbere, til at brænde igennem med vores samlede politik, ved at være spejlbilledet på hvordan mangfoldigheden i demokratiet bliver rummet og respekteret gennem fællesskabets samarbejder. (Åh! Det lyder knudret, men jeg ved ikke lige hvordan jeg ellers skal udtrykke mig)

Vores nye leder vil derfor indgå i samarbejder med Regeringen og udgøre spejlbilledet og dermed komme med i udvalg og samråd og Å får dermed sin stemme.

Vores nye leder har også reflekteret på at 2.pladsen fik så mange stemmer af medlemmerne, så samarbejde mellem de to har gode muligheder. Begge synes til at have stor visdom og klogskab.

I medlemsdemokratiets navn vil jeg opfordre alle til at se dette ledelsesskift som en naturlig del af en bevægelse, der nu er nået til næste step som er, at samle os alle op i bæredygtige, samarbejdende fællesskaber.

Det er mit Å-håb.

6 Likes