Reportage fra EU-aktivitetsdag

Reportage fra EU - dag den 27.01.2018.

Et lille indblik i dagen og lidt af det, der kom ud af den. Formålet med dagen var at samle mennesker der har en interesse i at tale EU - ikke bare internt i Alternativet - men også vil løfte debatten i det offentlige rum.

Vi startede med orientering om rammer for processer i politik udvikling fra Alternativets hovedbestyrelse ved Poul Brandrup, og nyt fra storkreds København ved Tove Auda. Vi blev også præsenteret for DiEM25.

Derefter delte vi os i to grupper, der arbejdede med henholdsvis Alternativet og Diem25, og ideer til aktiviteter. Begge grupper briefede hianden i løbet af dagen. Aktivitetsgruppen fik arbejdet i dybden med tre initiativer som deltagerne arbejder videre på:

Blog til brug for EP-valg, hvor kandidater og andre interesserede kan skrive specifik om EU.

You-tube og Podcast, hvor EU-emner kan behandles. Sammenhæng mellem medierne, så podcast kan bruges til at gå i dybden med.

Samtalemenuer til brug for hyggeaftener med EU på dagsordenen. Derudover var der masser af ideer som er klar til at blive prøvet af. Se billeder.

DiEM25/Alternativet gruppen:

Repræsentanterne fra DiEM25 og de tilstedeværende medlemmer fra Alternativet blev enige om at stifte en netværksgruppe, som til at starte med vil sørge for at skabe faglige arrangementer omkring konkrete EU-emner.

Generelt var der enighed om, at DiEM25 og Alternativet har meget tilfælles vedrørende synet på politik og samfund.

Alternativet har stadig mest konkret politik på dansk politik, mens DiEM25 hovedsageligt ser på den europæiske udvikling. Alternativet kan lære meget af DiEM25 og deres store netværk

Begge grupper afsluttede dagen med et ønske om at mødes igen om et par måneder, så man kunne se hvor langt man var nået. Initiativtagerne til dagen lovede at indkalde til møde. Derudover var det vigtigt at understrege at deltagerne på dagen selv havde ejerskabet til ideerne og ansvaret for at føre dem ud i livet.

Bedste hilsner, Anders Agersnap, Leyla Stenskrog, Jan Kristoffersen

Ps. Kunne ikke uplade billeder her, men skriv, så får du dem.

2 Synes om

Først blev jeg bekymret for om der ikke var et kritisk blik på EU. At Alternativet var gået fra Ja, men… til JA, MERE.

Jeg har læst om DiEM25 og de er meget kritiske overfor EU og derfor bliver det spændende at se hvordan Alternativets politik bliver udviklet til deres arbejde i EP.
I DK er der Folkebevægelsen mod EU og “de mere EU-begejstrede partier” - dem er er for DAXIT og dem er er for “De Forenede Europæiske Stater”.

Hvor Alternativet lander bliver spændende.

Et forslag:
Det bør laves et direkte link til arbejdet og arbejdsgrupperne fra Alternativets hjemmeside. - helst ikke det sædvanlige, som vi ser med religions-POLA-debatten pt 4/2/2018, hvor interessenter siger at de har arbejdet i tre år og ingen kan finde noget samlet; referater, mødeplan, POLA-udbytte mv., men er allerede i en afstemning.

God arbejdslyst herfra.

1 Synes om