Reminder REGION MIDTJYLLAND OPSTILLINGSMØDE

Dagsorden til opstillingsmødet d. 10. april for kandidater til regionsrådet i Region Midtjylland kl. 10.30 - 11.30

“Zoom mødelink”

Dagsorden:

 • Velkommen
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af RV21-kandidater
  – Kandidatoplæg (x6)
  – Planlagte spørgsmål til kandidaterne
  – Dialog
  – Valghandling
 • Evt.

Vel mødt
Kandidatudvalget