Reminder om årsmøde onsdag d.19.april

Kære alle

Blot en reminder om at vi har årsmøde i Alternativet Syddjurs onsdag d.19.april.

Der har været nogle problemer med tilmeldingen på alleos så I må meget gerne tilmelde til syddjurs@alternativet.dk - dette er især vigtig i forhold til fællesspisningen inden selve årsmødet. Der er kun mad til dem der er tilmeldt :slight_smile:

Der kommer også en lille ændring i selve programmet da folketingsmedlem Helene Liliendahl Brydensholt som har lovet at dele lidt om hverdagen på Christiansborg og tankerne bag den måde folketingsgruppen fører politik ikke har mulighed for at deltage før kl.20. Så hvis vi ikke er færdige med årsmødet holder vi en pause på det tidspunkt.

Fællesspisning kl.17.30-18.30.

Årsmøde kl.18.30-20

Hvad sker der på Christiansborg? Hvordan arbejder Folketingsgruppen som opposition?”. Kl.20-20.30. Digital deltagelse af Helene Liliendahl Brydensholt.

Dagsorden til årsmødet er efter vedtægterne følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne (ingen indkomne)
  6. Valg til bestyrelsen. På valg er Sarah Roued Thomsen og Thomas Quist Mortensen. Ingen af dem genopstiller.
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Som I kan se så har vi to bestyrelsesmedlemmer som ikke genopstiller og vi har derfor brug for nogle nye. Hvis I er interesserede eller har spørgsmål så kontakt os endelig i bestyrelsen!

Vi håber meget at I vil bakke op om dette arrangement og kan man ikke deltage i fællesspisningen er man selvfølgelig velkommen til selve generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Forperson
Mette Foged