Reminder: Mød kandidaterne og gør din stemme gældende

Kære medlemmer af Alternativet på Nørrebro.
Tak for fordi du er med. Uden dig var vi ingenting.

På tirsdag har du en unik mulighed for at møde vores nørrebrokandidater til kommunalvalget, og samtidig muligheden for at gøre din indflydelse gældende lokalt, fortælle os hvad der fylder for dig og vælge hvem der skal være en del af lokalbestyrelsen det kommende år.

Derfor vil vi gerne gen-invitere dig og alle andre medlemmer af Alternativet til årsmøde på tirsdag
d. 28. marts kl. 18 i VerdensKulturCenteret
Nørre Alle 7 - 2200 Nørrebro

Tilmelding kan ske ved sende en mail til noerrebro@alternativet.dk, og skulle du have lyst til at dele begivenheden med dine venner kan du gøre det med dette link:

Aftenens program:
Kl. 18 mødes alle som skulle have lyst til fælles spisning inden aftenens mere formelle program går i gang. Her er rig mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, diskutere lokalpolitik eller bare slappe af oven på dagens strabasser.

Kl. 19 åbnes mødet, og kommunalvalgskandidaterne får en chance for kort at præsentere dem selv, hvorefter de fremmødte får muligheden for at debatere med de tre kandidater om hvad end der måtte ligge dem på sinde.
Afhængigt af spørgelysten forventer vi at denne debat varer ca. 1 time.

Kl. 20 starter den mere formelle del af mødet, hvor dagsordnen er:

  1. Valg af referant og stemmetællere
  2. Beretning ved formandskabet
  3. Fremlæggelse af regnskab fra 2016 og kort forklaring af den økonomiske ramme v. kasserer Johnny West
  4. Opbakning til mulig Nørrebro kandidat til Regionsrådsvalget
  5. Kort info om arbejdet i lokalbestyrelsen v. Rasmus Bahnsen
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til lokalbestyrelsen på Nørrebro.
  7. Eventuelt

Mødet er rammesat til at slutte senest kl. 21.
Hvis du kunne have lyst til at være med, så sker tilmelding på vores mail, noerrebro@alternativet.dk, hvor du gerne må fortælle os, hvor mange du tilmelder og om I har lyst til at være med til fællesspisningen.

Vi glæder os til at se dig
Grønne hilsner fra Nørrebros lokalbestyrelse