Reminder for Å-generalforsamlingen i Rødovre

Kære Medlemmer af Alternativet Rødovre

Nu er der kun 2 dage til Å-Rødovres Årsmøde. Uffe Elbæk deltager. Sikandar Malik Siddique deltager - den nyvalgte folketingskandidat for Alternativet fra Københavns Omegns Storkreds.

Og vi håber så meget, at du også deltager, når vi byder Årsmødet velkommen med vin, vand, snacks og politisk dialog. Og valg til Å-Rødovres nye bestyrelse.

Årsmødet holdes på Rødovregård, nu på
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19 - 22
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Er du interesseret i at skabe konkret politisk udvikling og forandringer her lokalt i Rødovre, og på landsplan, har vi op til fem spændende, ledige pladser i bestyrelsen + suppleanter.

Ved Kommunalvalget i november var Alternativet Rødovre kun få stemmer fra at få en plads i Kommunalbestyrelsen.
Og Nilofer Abbasi (som stiller op til genvalg i bestyrelsen) kom på byens Top 5 over personlige stemmer.
Der er brug for alternativisme også i Rødovre. Og snart er der desuden folketingsvalg og EU-valg…

Alle interesserede er velkomne, dog er kun medlemmer af Alternativet stemmeberettigede.

Dagsorden for Årsmødet er:

Kl. 19 - 20

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere, referent og registrering af fremmødte
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmer. Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af lokalt kontingent

Kl. 20 - 21

Alternativets politik på Christiansborg v. Uffe Elbæk, partileder, Alternativet, Christiansborg

Kl. 21 - 22

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter. Der kan opstilles på årsmødet
 2. Valg af udvalgsmedlemmer
 3. Valg af politiske kandidater
 4. Ændring af vedtægter
 5. Valg af ekstern revisor
 6. Eventuelt

Se Årsmøde-dokumenter - indkaldelse, vedtægter, regnskab 2017, budget 2018 - her:
https://dialog.alternativet.dk/c/loka%E2%80%A6/lokalforening-rodovre
og på www.roedovre.alternativet.dk

Vi hÅber at vi ses på onsdag til Årsmødet
Mange hilsner fra Bestyrelsen i Alternativet Rødovre