Reminder Årsmøde

Årsmøde i Alternativet Haderslev
Her en lille reminder omkring vores årsmøde/generalforsamling på onsdag 23. maj kl. 19.00 i caféen på Bispen i Haderslev.

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Evt. valg af stemmetællere og referent og registrering af fremmøde.
Beretning fra bestyrelsen.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
Behandling af forslag fra medlemmer.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget.
Der vælges op til 2 suppleanter (de rangeres efter stemmetal) såfremt der er kandidater.
Valg af ekstern revisor
Eventuelt – herunder ikke forslag til afstemning.

Vi glæder os til at se dig
Bestyrelsen
Alternativet Haderslev