Religionslighed

I Danmark har vi religionsfrihed, som egentlig bare indeholder, hvad man kan forvente af almindelig ytringsfrihed. Til gengæld har kristendommen og den Luthersk evangeliske kirke en særlig forrang på næsten alle områder. Er det ikke på tide, at vi tager konsekvensen af, at vi er et moderne oplyst samfund, hvor de færreste går specielt meget op i religion og gennemføre religionslighed samtidig med at vi fjerner nogle af kirkens privilegier?

I Danmark er det samfundet, der uddanner præster til folkekirken. Jeg synes det kunne være en god idé hvis teologistudiet laves om, så der er en fælles grunduddannelse, hvor de religionsstuderende lærer om andre religioner og så en overbygning, hvor de studerende kan blive: præst, Imam, rabbiner, gode osv. Det vil skabe en forståelse religionerne imellem og bidrage til at reducere radikalisering.

Selvom staten betaler en masse af folkekirkens udgifter, samler samfundet også penge ind gennem kirkeskatten. Jeg synes kirkeskat skal være obligatorisk, men man skal så selv bestemme hvad pengene skal gå til fra buddhistiske klostre og Islamisk trossamfund til f.eks. Røde kors eller lignende, hvis man er ateist.

Folkekirken har en særstatus som betyder at love som f.eks. planloven og lovgivning om støj ikke gælder for folkekirken. I princippet kan en kirken f.eks. bimle med klokkerne lige så højt det skal være og hele natten mens alle andre i samfundet har nogle regler der skal følges.

Alle religioner skal have ret til deres egne gravpladser og nogle rammer til at skabe et religiøst rum. I Danmark har kirken en slags monopol på begravelser og der er mennesker der tjener mange penge på det. Alle de steder hvor det ikke er til fare for miljøet og grundvandet, bør man have ret til at begrave sine døde helt som man selv ønsker.

Medlemmerne af kongehuset skal selv have lov til at bestemme hvilken religion de vil tilhøre og skal ikke være overhoved for nogen bestemt religion, med mindre at det pågældende trossamfund selv ønsker det og at det er gensidigt.
Alle skal spørges om de vil være medlem af folkekirken eller et andet godkendt trossamfund og det skal ikke kræve nogen besværlig eller aktiv indsats at melde sig ud (eller ind).

Jeg synes at vi skal lave en stor kirke for alle religioner et centralt sted i Danmark, hvor der er blads til kirketårne og Minareter side om side og hvor der er fælles rum, hvor folk kan mødes på tværs. Religionerne er repræsenteret ved særlig arkitektur, beplantning osv. Det kunne blive en verdenssensation, et symbol på sameksistens og tolerance.

Med venlig hilsen
Carsten Cederholm

1 Synes om

Det er nok lige det eneste jeg ikke er helt enig med som du har skrevet her :slight_smile:

jeg mener at fravalg også bør være en mulighed for dem som ikke vil gøre brug af de religioner ikke bare erstatte det med en eller anden organisation som gør noget for andre.

1 Synes om

Hvad med at vi fjerner religion helt fra lovgivningen og betragter det på lige fod med alle andre foregninger. Hvor forenings grundlaget (skrifterne), selvfølgeligt stadig skal opfylde menneskerettighederne, hvor de ikke må være diskriminerende som Biblen og Qur’anen, der stadigvæk ikke opfylder kravene til religionsfrihed.

2 Synes om

Jeg er kulturkristen og lever i et land som har kristne rødder. Store ændringer på det område er jeg meget forbeholden overfor.
Meget af det, som vi har opnået i Danmark, er ikke opstået andre steder - fordi der er forskel mellem folk. Vi har en særlig livsform, fx en social homogenitet, som bl.a. udtrykkes i vores sociale kapital - dvs. den del af vores velstand, som ikke kan forklares af ressourcer, uddannelse osv… Den store grad af social homogenitet er måske ikke særlig sexy, men den gør kommunikation nemmere og holder konfliktpotentialet lavt Det vil givet ændre sig.
Hvis vi ligestiller andre religioner med vores kulturkristne vil vi grundlæggende fremme en ændring af vores samfund, hvor andre værdier og andre kulturer får mere magt. Jeg ved ikke, om nogen har gjort sig tanker om de langsigtede perspektiver i det fx mht. ligestilling mht. køn og seksuelle minoriteter, kroppens ukrænkelighed osv.
Ændringer i et fungerende system fører ikke altid til de ønskede resultater - uanset om det så er de bedste hensigter, som ligger bag. Så lad os tænke os meget godt om.

Armin_Vauk: Hvad er det for nogle særlig kristne værdier vores samfund bygger på?
Jeg vil våge den påstand at vores “danske værdier” langt hen af vejen er blevet en del af kirken, fordi den jo er en del af samfundet, mere end den anden vej rundt (ellers havde vi jo stadig lavet i den nørke middelalder). Det vigtige er at værdierne også bliver en del af andre religioner, fordi de mennesker der har en anden religion føler sig som en del af samfundet og derfor tager samfundets værdier til sig.

Med venlig hilsen
Carsten Cederholm

Jeg er ikke vidende nok til at diskutere religioners værdier. Det er dog tydeligt, at der er forskel mellem lande, som har forskellige kulturer - og religioner. Vi løser problemer forskelligt - vi sætter nogle tinge højere, end andre - og det har en betydning.

Et samfunds værdier er ikke opstået af ingenting. De er knyttet til historie, kultur og religion. Jeg tror ikke på, at man kan skille værdier fra religion og kultur og er stærkt skeptisk overfor tanken om, vi alle har nogle universelle værdier til fælles og at det nærmest er helt sikkert, at vi alle mødes i gensidig accept og forståelse.
Jeg tror, at mennesket er et kulturelt væsen, som tilpasser sig den eksisterende kultur / skaber og genskaber kultur. Vi søger også i høj grad at præge vores verden med de ting, som vi hver især sætter højt.
Det er ikke kun en tolerant proces - det er også en proces, som har at gøre med magt og vilje. Hvor vil vi hen? Hvilken fremtid vil vi have? Hvor fører forskellige handlinger hen? Hvad siger empirien? er spørgsmål, som man skal have svar på, inden man træffer beslutninger.

Ved at gennemføre fuldstændig religiøs ligestilling risikerer vi at give slip på det særlige, som har gjort - og måske stadig gør - vores kultur til vores særlige udgave af de mange eksisterende menneskelige kulturer. Det er en anerkendelse af værdien i diversiteten.

Mange hilsener, Armin

jeg vil nu nok mene at de nordiske Guder har været langt mere indflydelsesrig på den danske og nordiske kultur en kristendommen har været ind til nu og Kristendommen har efter min mening mindre og mindre indflydelse fremover.

mange af de helligdage vi i dag betragter som kristne er faktisk bundet i de traditioner som vi havde i Danmark Længe før Kristendommen kom hertil. eksempelvis Julen.
Bare alene det faktum at Kristendommen aldrig i Danmark eller norden for den sags skyld kunne omdøbe den helligdag til at hedde kristmesse som det lykkes dem i for eksempelvis England, men at vi rent faktisk beholdte det navn som helligdagen havde før kristendommen kom til landet siger ikke så lidt om hvor stor en indflydelse vores oprindelige religion havde og har på vores samfund…

jeg mener helt klart at vi bør afskære alt religiøst fra staten og lade dem der vil være med i de fællesskaber sejle i deres egen sø så længe de overholder landets love.

Det er en meget interessant påstand, som Armin Vauk bringer på banen: “Hvis vi ligestiller andre religioner med vores kulturkristne vil vi grundlæggende fremme en ændring af vores samfund, hvor andre værdier og andre kulturer får mere magt”. Det er sandsynligvis rigtigt, men jeg tror på, at det først og fremmest vil være en god ting, fordi især ateisme og sekularisme vil komme til at spille en større og større rolle som værdisæt og ‘kultur’. I min optik undervurderer vi ofte, hvor stor en betydning fx Oplysningstidens sekularisme har haft for de moralske fremskridt, som vores samfund har gennemgået de sidste århundreder. Selvom den protestantiske/lutherske kirke også har spillet en rolle, er mit indtryk, at det altid har været efter dialog, pres og konflikt med resten af samfundet, at kirken er blevet mere tolerant, åbensindet og ‘tilgivende’ med tiden. Det er sjældent, at religiøs moral og politik udvikler sig af sig selv. Eller tager jeg fejl? :slightly_smiling:

Derudover er jeg enig med Morten Knudsen i, at trossamfund som fx Folkekirken bør sidestilles med andre foreninger og dækkes af de samme love og regler, således at det bliver lige så uacceptabelt at diskriminere kvinder og homoseksuelle i en kirke som i et politisk parti eller en spejderklub.

1 Synes om

Et modigt indlæg Carsten Cederholm, men jeg er helt enig med dig. Jeg er trist over at jeg ikke kan “komme i kirkerne”, kunne virkelig godt tænke mig det, men jeg kan ikke forliges med indholdet, med ordene. Præstens ord er alt for tungt, og straffen for at en præst f.eks. tror på reinkarnation er middelalderlig. En ligestilling imellem religionerne vil nok give mere luft i den kristne forkyndelse. Selv arbejder jeg på at få lov til at danse i kirkerne, at danse religiøse meditative danse med menigheden. (Har prøvet det i Sverige). Kjærligst Eli lykke