Regnvand til grundvand

I disse dage i Januar 2017 ser vi effekten af formegen vand. Vore kloaker svømmer over der kommer udefra, men under normale omstændigheder har vi også problemer med vandene. Nemlig det “grå” kloakvand og regnvandet.
Mange kommuner ønsker nu at skille vandene og de skal gøres ved at føre regnvandet i nye rør og direkte ud i fjorde/åer eller andre vandløb. Disse koster penge både for grundejerne og Kommunerne.

Lad os nu prøve at se anderledes på det. Det regnvand vi får ned på vore grunde, ville det ikke være en ide at opsamle det i faskiner eller småsøer, så det langsomt vil trænge til det grundvand som vi alle er så afhængige af. Hvor skal det ledes ud i sund -og bælt ?

Pålæg grundejerne at aflede deres egen regnvand på egen eller fælles grund.

På den spare grundejere afledningsafgifter - Kommunerne/borgerne sparer etablering af nye rør til at opsamle grundejernes regnvand - der kommer mindre belastning på renseanlæggene - OG FREM FOR ALT, FYLDER VI GRUNDVANDET OP.

Dette burde, efter min opfattelse, være et af Å`s punkter til KV 17.
Lad høre din mening