Regnskab og Budget til Endelig dagsorden til Alternativet Storkreds Sjælland Årsmøde 26 MAR 2023

Kære alle

Hermed lovede regnskab og budget for 2022 Storkreds Sjælland

2022_Årsregnskab_Storkreds Sjælland_revideret_1.pdf (185.5 KB)

2022_Status_Storkreds Sjælland_revideret_1.pdf (225.7 KB)

Budget 2023.pdf (49.4 KB)

Venligst på vegne af
Storkredsbestyrelsen Sjælland
Liselotte, Mariann og Dan