Regeringen holder ikke hvad de lover - Hvad gør vi?

Regeringen lovede i 2019 at sikre at der trods flere ældre ikke skulle skæres i serviceniveauet på ældreområdet, det modsatte sker. + Det frie valg undergraves…

Regeringen gennemførte i 2019 en aftale med kommunerne om en ØKONOMISK SIKRING af den demografiske udvikling. Det skulle betyde at i takt med at der kommer flere ældre følger der økonomi med. Det skulle sikre at der trods flere ældre (Vi bliver 59% flere over 80 år i 2030) ikke skulle skæres i det serviceniveau som var besluttet af kommunalbestyrelserne. Desværre må vi konstatere at prioriteringerne i kommunerne, på trods af at de får flere midler, ikke medvirker til som minimum at fastholde servicen tvært imod !!!

Bare her hvor jeg bor, i Hjørring Kommune alene har der været drastiske nedskæringer, De mangler 60 millioner kr. for at få budgetterne til at hænge sammen. Over halvdelen finder de på ældre- og handikap området. Senest har kommunerne frataget de ældre der var visiteret et klippekort retten til det. (Kommunen ”stjal” det lovede tilbage fra d.d.) …og rengøringen reduceres fra hver 3. til hver 4. uge, der skal fyres ansatte på ældrecentrene og puljen til at hjælpe ældre ensomme er fjernet.

Med alle de besparelser på ældreområdet går det ud over den service kommunerne skal give de ældre i henhold til serviceloven. (Det hænger jo ikke sammen med hvad regeringen har lovet.)

Det er efter min mening også tåbeligt at spare på genoptræning og tilbud om fysisk aktivitet for de ældre borgere. For det vil jo betyde at de ældre bliver fysisk svækket så vi vil se flere tilbagefald med flere indlæggelser og genindlæggelser på Hospitalerne. I sidste ende vil de besparelser kommunerne vælger, betyde øgede udgifter for kommunerne og dermed øge kravet om yderligere besparelser… det bliver skruen uden ende.

Når man så oven i de besparelser også foreslår besparelser på rengøring og personlig pleje så rammer besparelserne ekstra hårdt.

Demensområdet ser også ud til at blive ramt selv om antallet af demensdiagnoser stiger. Det rammer også især de pårørende og deres familier.

Ifølge statistikken stiger antallet af ældre over 80 år til 400.000 i 2030. Netop den aldersgruppe har rigtig mange med diagnosen dement. Det vil sætte yderligere pres på ældreområdet. Derfor er det politisk tåbeligt at tro på at det kan løses med en reducering af de offentlige ansatte med op til 39.000 personer frem mod 2030…

Boliger til de ældre – Stop af ældrebyggeri er også på kommunernes dagsorden.
Stop for bygninger af flere plejehjem og plejehjemspladser. Alle kan jo se, at vi kommer til at mangle ældreboliger og pladser til plejekrævende borgere. Ventelisterne til en plejebolig vil stige i alle kommuner. Det nærmest kalder på flere private investeringer i byggeri af plejecentre.

Det regeringen lovede da de tiltrådte i 2019 skulle sikre at der trods flere ældre ikke skulle skæres i det serviceniveau som var besluttet af kommunalbestyrelserne. Det modsatte er ved at ske nu, Desværre må vi nu konstatere at prioriteringerne i kommunerne, trods det at de får flere midler, ikke medvirker til som minimum at fastholde servicen tvært imod.
Med sagen om Blæksprutten den såkaldte ”Brønderslev-sag”. så får kommunerne nu lov!!! – Det er jo vildt absurt.

Branchedirektør i DI, Jakob Scharff, mener, at dommen understreger behovet for klarere og ensartede regler for kommunernes takstfastsættelse. Se mere her: https://www.danskindustri.dk/offentlig-privatsamarbejde/nyheder/nyheder---arkiv/nyhedsarkiv/2022/11/di-efter-hojesteretsdom-uden-klare-regler-for-afregningspriser-risikerer-vi-at-det-frie-valg-undergraves/

Højesterettens dom er en rigtig dårlig nyhed for de ældres valgfrihed og borgernes mulighed for selvbestemmelse er nu kommet under ekstra stort pres.

Efter dommen fra Højesteretten er vilkårene for plejebranchen blevet væsentligt forringet, og selv om Landsretten har slået fast, at:

  • en kommune skal kunne dokumentere sine timepriser

  • en kommune er forpligtet til løbende at foretage en efterberegning af sine timeprisberegninger,

  • en privat leverandør har ret til efterbetaling, når en kommune ikke har overholdt lovgivningen,
    …så er Højesteret nået frem til den stikmodsatte konklusion på alle tre punkter.