Referet fra konstituerende bestyrelsesmøde, afholdt på Fanøfærgen Fenja den 1/03-2017

Gode mennesker, hermed referatet fra vores konstituerende bestyrelsesmøde Fanø færgen 1. marts 2017

Fremmødte deltagere var:
Jørgen Ovesen
Steen Thrane Frydenlund Jensen
Camilla Thrane Frydenlund Jensen
Jette Rose
Sofie Valbjørn
Kasper Ankersø
Edvard Korsbæk
Kenneth K.
Nick Mehlsen Batsberg

Bestyrelsen er konstitueret:
Formand Steen Thrane Frydenlund Jensen
Næstformand Edvard Korsbæk
Bestyrelsesmedlem Sofie Valbjørn
Bestyrelsesmedlem Jørgen Ovesen
Bestyrelsesmedlem Jette Rose
Bestyrelsesmedlem Kenneth K
Kasser Camilla Thrane
Suppleant Michael Sand Jespersen
Suppleant Nick Mehlsen Batsberg / Presseansvarlig – laver presseskriv

Opstillingsmøde Fanø
Vi holder et møde med alle 9 medlemmer på Fanø, og tager så derudfra stilling til hvornår vi laver et opstillingsmøde på Fanø.

Opstillingsmøde Esbjerg
Vi informerer alle medlemmer i Esbjerg kommune, og holder efterfølgende et opstillingsmøde med alle medlemmer I Esbjerg kommune.

Vi undersøger valgforbund på Fanø asap.

Obs! Der er opstillingsmøde til folketinget i storkredsen Regionen, i Give, og den er emailet rundt til alle medlemmer.

Vi skifter navnet til Alternativet Esbjerg og Fanø

Suppleant Nick Mehlsen Batsberg / Presseansvarlig – laver presseskriv.

Nick kontakter JV i morgen med den gode historie, vi i dag er vidne til her på Fanø Færgen Fenja

Edvard laver fremover vores nyhedsbreve til alle medlemmer.

Kenneth K. er ansvarlig for medlems pleje (Medlems coach´s)

Workshop med vores ordfører på områderne Miljø, vedvarende energi og job, med Temaet de første 50år med vedvarende energi. (Fonde, EU, det lokale erhvervsliv som har gang i vedvarende energi og nye energi kilder/forskning på området.

Vi har i dag (Flere kommer på til næste bestyrelsesmøde) nedsat en arbejdsgruppe med følgende:
Næstformand Edvard Korsbæk
Bestyrelsesmedlem Sofie Valbjørn
Kasser Camilla Thrane
Suppleant Nick Mehlsen Batsberg / Presseansvarlig

Jørgen foreslår at vi alle hver især gennemlæser vores partiprogram, og får 100% styr på vores 6 grund værdier og 3 bundlinjer alt vores politik mm. udspringer fra.

Mødet tog ialt 5 overfarter med fanøfærgen Fenja.