Referat storkredsens bestyrelse 7. april 2021

Referat af bestyrelsesmøde storkreds KBH onsdag d. 7. april kl. 17 – 19

Mødeleder: Lise
Referat: Lise

Dagsorden:

 1. Fastsættelse af ny mødedato, mødeleder og referent.
  Vi mødes onsdag d. 21. april kl. 18 inden fællesmødet. Her fremlægges og godkendes storkredsens budget.

Næste storkredsmøde d. 28. april kl. 19-21
Mødeleder: Poul
Referent: Christina

 1. Forventningsafstemning omkring vores tid til opgaverne i Å (v. Tove)
  Vi tog en runde om vores forskellige livssituationer og aftalte at melde ud, når der var forandringer.

 2. Budget og økonomi.
  Alle skal sende kørekort eller pas+ sygesikring til lisesmoerum@gmail.com, snarest. Jeg sender det samlet til banken.
  Vi laver budget og lægger det ud i vores messengertråd og mødes til snak om den økonomiske situation, der ligger til grund for budgettet.
  Vi kontakter Bine og hører, hvornår vi får tilskud fra LS.

 3. Lokale. Aftale. Behov efter sommerferien.
  Det er vigtigt for os på sigt at få et sted, hvor frivillige vil kunne mødes og hvor vi kan holde arrangementer. Vi kan lave pop-up-arrangementer andre steder.
  Tove går med i økonomicellen, som vil tage sig af opgaven omkring lokaler.

 4. Sommerferiekataloget.
  Vi skriver ind på Dialog hver især.

 5. Evt.
  Vi mødes på onsdag d. 14. april på Zoom kl. 18 og taler om baggrundsviden og budgetforslag. Herefter er der møde i aktivisme-cellen.