REFERAT Storkreds Østjylland: Ekstraordinært opstillingsmøde d. 3. maj 2023. kl. 19.00 – 20.00

REFERAT

Storkreds Østjylland: Ekstraordinært opstillingsmøde d. 3. maj 2023. kl. 19.00 – 20.00

Til stede: Mads Damgaard Mortensen, Thomas Frederik Kortholm, Lissi Bagge, Bodil Burian, Karsten Fyhn, Rasmus Rydahl, Jørn Grønkjær, Sune Scherfig, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Marius Enzo, Thomas Quist Mortensen, Trine Aslaug, Torsten Gejl, Juma N. Kruse, Bjørn Olsen

Ordstyrer: Thomas Frederik Kortholm
Referent: Bjørn Olsen

SPIDSKANDIDAT

 1. Debat om vi skal have en spidskandidat til næste FT. valg.

Debatten er dagsordensat for at sikre en ordentlig procedure.

Deltagerne leverer 45 min. levende debat.

Der diskuteres blandt andet, hvad det egentlig vil sige at være spidskandidat. Er det udelukkende et spørgsmål om at stå øverst? Eller der en mere omfattende forfordeling?

Der udtrykkes også bekymring for at brug af spidskandidater kan spærre for rekruttering af nye talenter.

Det konstateres samtidig, at der ikke står noget i vedtægterne om, hvordan Alternativet forholder sig til spidskandidater.

Der argumenteres for, at der uanset om vi har flere spidskandidater, kun er én, der kan stå øverst på listen, og at vi ikke kan styre medierne i forhold til at betragte denne som spidskandidat. Derfor vil det ikke give mening at snakke om flere spidskandidater, hvis omverdenen ikke forstår det. Til gengæld kan vi gøre en aktiv indsats for at sætte kandidaterne i spil som et team – og gå til valg med sideordnet ordnet opstilling.

Der er bred enighed om, at det er vigtigt, at vi arbejder med at være dynamiske, så kandidatholdet fungerer som et team, - og så alle kandidater kommer i spil, der hvor de er bedst – fx ved at dele debatter mellem kandidaterne alt efter, hvad de har fokus på.

Torsten fortæller, at det handler om at træne andre kandidater, dele viden og være et team. Vi skal være forberedt på, at valget kan komme som et lyn fra en klar himmel. Det har altid betydet meget for ham at være spidskandidat, og han vil være både glad og stolt, hvis mødedeltagerne giver ham den tillid igen.

Nikoline vil gerne være spidskandidat i tilfælde af, at vi har flere spidskandidater. Hun giver udtryk for, at det gør en forskel, hvis hun kunne blive spidskandidat nummer to.

Flere deltagere på mødet giver udtryk for glæde over udsigten til, at Torsten og Nikoline kan køre et tæt makkerskab som spidskandidater.

Undervejs i debatten bliver der flere gange udtryk usikkerhed om, hvad valget egentlig betyder, og hvad det har af konsekvenser.

Der blev opfordret til at sikre, at det meldes tydeligt ud, når de øvrige kandidater skal prioriteres, så alle medlemmer, der ønsker det, får mulighed for at deltage i dette.

Der blev også opfordret til at gentænke forløbet omkring valg af kandidater og spidskandidater, så der på opstillingsmøder fremover ikke opstår tvivl om, hvem der vælges hvornår til hvad og på hvilke præmisser.

2. Afstemning

Rasmus foreslår, at der stemmes om 1, 2 eller ingen spidskandidat. Det er der tilslutning til.

 1. Skal vi have spidskandidat i kredsen?
  Stemmer afgivet: 13
  Stemmer for: 13

 2. Skal vil have 1 eller 2 spidskandidater?
  Stemmer afgivet: 13
  Stemmer for 1 spidskandidat: 4
  Stemmer for 2 spidskandidater: 9

Kredsen har hermed besluttet, at kredsen frem til næste opstillingsmøde har to spidskandidater.

3. Valg af spidskandidat

Torsten Gejl og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen er på valg.

Stemmer afgivet: 12
Begge kandidater opnår tillid fra de fremmødte.

Torsten Gejl og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen fordeler spidskandidaturet mellem sig med Torsten som første spidskandidat og Nikoline som anden spidskandidat.

EP VALG

4. Kandidaterne præsenterer sig selv.

Jørn Grønkjær stiller op uden modkandidater.

Kandidat grundlag:
Jørn Grønkjær: Link til Google Drive

5. Afstemning

Stemmer afgivet: 12
Jørn Grønkjær bliver valgt med 12 stemmer for.