Referat - Roskilde bestyrelsesmøde 20.02.19

Referat - Bestyrelsesmøde for Alternativet Roskilde
D. 20.02.19 Til stede: Tirsa, Torben, Thorvald, Christian, Amalie og Lene

Mødestart
Thorvald foreslår en kort guidet meditation som start til hvert møde.
Det fungerede godt!

Referat for årsmøde
Referatet gennemgås.
Referatet udsendes sammen med bestyrelsens beretning samt de nye vedtægter.

Mødeformer
Besluttet at holde bestyrelsesmøde hver 2. måned. Første møde er den sidste mandag i april. Derefter er det fast sidste mandag i lige måneder fra 17.30-20.30 inkl. spisning. Mødet starter kl. 18.15.
Hvis yderlige møder er nødvendige, kan de laves løbende.
Hvert møde starter med spisning og en kort guidet meditation.
Resten af mødet prøves at holdes rimeligt konkret og effektivt.
Til hvert møde skal der være en opsummering af igangværende aktiviteter.
Dagsorden skal sendes ud 1 uge inden mødet på mail.
Forslag til dagsorden sendes til Tirsa.

Kontakt medlemmer
Lene har foreslået at ringe alle medlemmer i Roskilde op og høre om de er interesseret i at hjælpe med nogle frivillig-timer. Især nu op til valget. På AlleOs kan man se hvem der er interesseret i at være frivillige, dem starter vi med at ringe til.
Lene har sendt et forslag til en telefon-guide ud. Altså hvad man specifikt skal spørge om.
Forslag til redigering af telefon-guide:

  • Ret punktet under 10 timer eller mere, så der ikke står at man skal ringe til lokalafdeling (vi ringer jo til dem) Til gengæld kan vi spørge om de vil hjælpe Sascha eller Kristian (dem må vi så spørge først hvad de har brug for), eller til valgfest.
  • Tilføj at spørge om de har nogle specifikke interesser.
  • Ret sidste linje, så man spørger om man må ringe igen når det er relevant.

Målet er at lave en liste om hvad vi har af ressourcer. Amalie laver et excelark (eller google sheets, som man kan redigere i samtidig) vi kan skrive det ind i.
Lene, Amalie, Tirsa, Torben og måske Christian vil gerne ringe. Vi vil prøve at booke et par små lokaler (eller Orangeriet m. ekstra lokale) i forlængelse af hinanden i Byens Hus.
Lene er tovholder på at booke lokale og finde dato.
Inden vi ringer sendes der en nyhedsmail ud, og opfordrer medlemmer til at skrive nummer ind på AlleOs og markere om de vil være frivillige.

Mail
Lige nu har kun Tirsa adgang til mailen Alternativet Roskilde.
Torben sørger for at tilføjer alle i bestyrelsen, så mails bliver videresendt.
Tirsa har det overordnede ansvar for at svare.

Søge penge
Vi kan søge om ca. 8000,- af Roskilde Kommune i forbindelse med kommunevalget.
Torben undersøger det efter mødet, og søger hvis det stadig er muligt.

Samarbejde med Lejre
Sascha holder skralde-middag i Lejre. D. 18 marts skraldes der, d. 19 marts holdes middagen. Inden årsmødet er der skrevet med Lejre om at samarbejde, da Lejre også har lidt udfordringer med at aktivere medlemmerne. Det er en oplagt mulighed at bestyrelsen tager med til skraldemiddag og møder nogle af Lejre-medlemmerne. Tirsa svarer Lejre-gruppen.
Vi vil opfordre Lejre til at vi bliver gode til at deltage i hinandens arrangementer.

Valget
Uffe kommer ud den anden onsdag i valgkampen i forbindelse med Tour-De-Uffe. Christian er tovholder for at Uffe kommer rundt og snakker med borgere i løbet af dagen inden valgfesten.

Sascha Faxe er meget aktiv, og har planlagt debatter, skraldemiddag, banko-aften, fredagsbar for førstegangsvælgere mm.
Kristian er ved at lave et arrangement i Roskilde Hallerne, om verdensmålene, med lokale virksomheder og en økonom deltagende. Kristian har også deltaget i et par debatmøder på ungdomsuddannelse, det er gået rigtig godt.
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling i Roskilde har spurgt Amalie og Sascha om vi vil være med til at lave et arrangement om verdensmålene. Indtil nu har vi svaret måske. Evt. kunne det være en relevant aktør til Kristians event.

Evt.

Christian stiller op til storkredsbestyrelsen, og forbliver i Roskilde-bestyrelsen uanset.

Tak for referat Amalie. Og tak for fint møde :slight_smile: