Referat: Ordinært bestyrelsesmøde 28-11-18

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 28. november 2018

Tilstede: Regner, Anders, Trine, Mia og Lea

Fraværende: Troels

Mødeleder: Mia

  1. Referent udpeges
  • a. Lea er referent
  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  • a. Referat ikke lagt op på dialog eller sendt rundt via mail (ansvar: Troels)
  1. Status økonomi (Mia)
  • a. 2017-regnskabet bliver skrevet under, når vi har det aftalekoncept eller referat som der henvises til i årsrapporten fra 2016, omkring hvordan 2017-midlerne - på nær 4. Kvartal - skal udbetales til kommunerne
  • b. Fremadrettet budgetteres der 50.000 kr. til bogholder + revision, som trækkes fra den samlede storkredsstøtte, før støttekronerne udbetales til kommuneforeningerne. Derudover vil storkreds KBH kræve kvartalsregnskaber på de beløb vi udbetaler til kommuneforeningerne
  • c. Bestyrelsen vil kigge på et nyt budget for 2018 og 2019. Alt hvad vi kender til af økonomiske-aftaler skal listes, dokumenteres og evt. genforhandles
  1. Status på bestyrelsen: frustration eller handling
  • a. Storkreds København om-konstituerer sig. Anders er ny forperson fra d.d. Trine er fortsat næstforperson. Mia er fortsat kasserer. Troels, Regner og Lea fortsætter som menig medlem
  1. FTV-udvalg
  • a. Status: FTV-udvalget er godt i gang med at udvikle og etablere sig
  • b. Fremover: Lea overtager Anders’ ansvarsområder med grundig overdragelse af Anders
  • c. Der oprettes en fælles FTV-gruppe på slack så storkredsen kan følge med i korrespondancen
  • d. Idé: Oprette en samarbejdsaftale til storkredsens kandidater (inspireret fra andre kredse). Aftalen skal underskrives og overholdes af de givne kandidater.
  • e. FTV-udvalget holder møde hvor relevante punkter diskuteres og beslutninger/forslag gives videre til næste B-møde
  1. Nyt fra storkredsmailen
  • a. Regner: Hvordan undgår man ”mig”?
  • b. Klaus (potentiel frivillig) har meldt sig som arbejdskraft
  1. Ansvarsområder Trine
  • a. Nyhedsbrev til medlemmer skal laver og med indhold om
   • i. Evt. indhold: Maiken Meedom - det europæiske fællesskab
  • b. Karen Maria: Nyt design på alleOs (kontakt-info, billeder, ansvarsområder)
   • i. Opfordring: B-medlemmer sender billede + info-tekst til Trine
  • c. Maskinrumstur:
   • i. Formål: At gøre storkredsen klar til folketingsvalg, samt hvad vi kan bruge LS til
   • ii. Storkredsen er facilitator og har ansvar for lokale og klargøring, invitationer til medlemmer
   • iii. Trine finder dato
   • iv. Til næste møde besluttes det hvem der er tovholder på projektet
  • d. Tårnby kommunes bestyrelse er midlertidigt opløst. Storkreds KBH vil hjælpe med at genetablere (evt. ny) bestyrelse(n). Trine er på sagen og fortsætter kontakt.
  1. HB forslag om at ændre årsmødet (Regner)
  • a. Storkreds KBH sender Trine og Anders afsted til mødet med et mandat om, at vi anbefaler vores medlemmer at stemme nej til forslaget
  1. Videoudstyr status
  • a. Lea arbejder videre og indhenter dokumenter fra economics på videoudstyr
  1. Eventuelt
  • a. Trine tovholder på nyhedsbrev. Alle kommer med input
  • b. Medlemsarrangement med oplæg fra Anders Møller Mulvad og Anton Gorm Larsen (Magtens elite)
  • c. Vi kan træffe beslutninger i slack (#bestmøde) frem til næste møde. Diskussioner kører fortsat på SKBHbestyrelsen
  1. Dato og mødeleder for næste B-møde
  • a. 14. december kl.16.00 til møde og julefrokost
  • b. Regner er mødeleder