Referat Ordinær bestyrelsesmøde d.16.1

Referat Ordinært bestyrelsesmøde d.15.01.19

Mødedeltagere: Lea, Mia, Anders, Regner og Trine
Ordinært BS-møde 15.01.19. kl.17-20 Gennemsigtighed
Mødeleder Lea – Referent Trine

Tallet angiver punktet på dagsordenen. Pkt. angiver referatet.

 1. Åbent bestyrelsesmøde 17-17.30
  Pkt.1 Ingen medlemmer deltog i det åbne BS møde. Døren var åben, og gode folk kom forbi og sagde hej.

 2. Godkendelse af referat
  Pkt.2 Referatet er godkendt

 3. Forventningsafstemning og evaluering af vores arbejde indtil nu

 4. Arbejdsfordeling - kan bestyrelsen opfylde sine arbejdsopgaver?
  Pkt.3-4:

 • Delvist lukket punkt.
 • Regner fortsætter i BS frem til d.4.2.
 • Vi håber på, at få flere gode kræfter ind i BS ved EO ÅM d.4.2.
 • Vi tager vores ansvar som BS meget alvorligt, hvor vi i et dobbelt valgår sidder for landets største storkreds. Vi har stor respekt for kredsens betydning for Å.
 1. Hovedbestyrelse (Anders)
  Pkt.5. Delvist lukket punkt
  EO ÅM Aalborg: Trine laver udkast til Afstemningsdag for medlemmer d.3.2. og medlemsevent i Alleos

 2. Ansøgning af partistøttemidler status
  Pkt. 6. Indsendt

 3. Økonomi - 2019 Budget
  Pkt.7. Vi har stadig ikke fået adgang til banken, de er i gang med nøglekort, nemid mv.
  Akutte regninger sendes til banken som betaler regningerne.
  Vi har sendt en regning til LS
  40.000,- Politiken
  10.000,- Grafik
  Samtale om økonomi til kommuneforeningerne op til samarbejdsmødet med dem d.17.1.19
  Indsendt ansøgninger til midler fra regionråd
  Regnskabet er næsten færdigt, udarbejdet med bogholder.
  Trine sende mail fra Birte til Regner ang. driftsudgifter til LS.

 4. Status på ekstraordinært årsmøde

 • kandidater på listen ??
  Pkt.8. Vi fastholder at vi afholder opstilling til den 12 kandidat plads.
  Lea, Anders og Trine holder planlægningsmøde d.21.1 og sender mødemateriale til medlemmerne.
 1. Valg af HB medlem + suppleant (Trine)
  Pkt.9 Trine orienterer om situationen. Punktet tages op igen ved næst BS-møde d.5.2.19

 2. Hvordan skal vi bruge Åbenrå? (Anders)
  Pkt.10 D.17.1 kl.16. Møde om hvordan man bruger Åbenrå med kampagneholdene i Åbenrå.

 3. Revidering af vedtægter
  Pkt.11 De nyeste vedtægter vi har er fra 17. Trine sammenskriver alle vedtægtsændringer fra 2018. Godkendes af BS ved næste møde inden de lægges op i Dialog.

 4. Regionen
  Pkt.12 Anders og Trine holder møde med Martin Schlepelern og Kent Patrick Petterson. D.23.1.19 kl. 17.00

 5. Nyt fra FTV
  Pkt.13 Lea orienterer om status herunder - Video/film udstyret er i hus nu. Lea forklarer hvor tingene er.
  Valgkamps mail er oprettet.
  Folderne : En anden gang skal vi have helt styr på processen, eller lade kandidaterne selv stå for det.
  Kandidaterne kan ansøge om midler til kampagne tiltag, men de gør dette ikke rigtig.
  Trine Fortæller om Skrive-Camp d.5.2

 6. Adgang til googledrive (skal tidligere bestyrelser væk)?
  Pkt.14. Mia får mandat til at rydde op i google drive

 7. Nyhedsbrev – opstart på nyt brev + evaluering af december-nyhedsbrev
  Pkt.15. Udsat til næste møde.

 8. Oprydning i google Docs - status (Mia)
  Pkt.16. Mia får mandat til at rydde op i google Docs

 9. Status/ nyt fra Anders
  Pkt 17. Anders orienterer om en henvendelse om at støtte en kandidat til Radius bestyrelsen. Vi støtter ikke officielt nogle kandidater.

 10. Status/ nyt fra Trine
  Pkt.18. Storkredse: udsat til næste møde

 11. Status/ nyt fra Regner
  Pkt.19. Udtræder af BS d.4.2.19

 12. Status/ nyt fra Mia
  Pkt.20. Er i fuld gang med at rydde op i google drive, måske også Dialog hvis muligt.

 13. Status/ nyt fra Lea
  Pkt.21 Maskinrum workshop, Lia Sofia og Lea har arrangeret et frivilligt kick off.

 14. Refusion af transport Jan K (bilag sendt via mail)
  Pkt.22. Lea følger op med Jan Kristoffersen

 15. Valg af mødeleder + referent til næste b-møde (05.02.19)
  Pkt.23. Mia er mødeleder, Anders er referent ved bestyrelsesmødet d.5.2