Referat Lokalforening Roskilde 15-03-2018

Dagsorden og referat for bestyrelsesmødet tirsdag den 15-03-17
Til stede: Kristian, Lene, Mads, Martin, Tirsa og Torben

 1. Tjek ind, 1 minut pr person,
 2. Opfølgning – siden sidst Referat
 3. Prioritering af dagsorden
 4. Visioner for vores videre arbejde: Hvem gør hvad? Mødeformer (tilstedeværelse på torvet,
  campingvogn, folkemøde, fortællingernes bro, bæredygtigt oplysningsforbund m.v.)
 5. Årshjul for vores aktiviteter
 6. Roller i bestyrelsen forsat fra sidste møde, skal vi have en ansvarlig for kommunikation
 7. Samarbejde med storkreds og landsorganisation: Roller og forpligtigelser
 8. Revurdering af økonomi
 9. Ben i bestyrelser – hvad gør vi?
 10. Vurdering af firmaer som vi ikke vil kontrahere med, revurdering af økonomi…
 11. Lokalråd – strategisk (Svogerslev, Viby, Jyllinge, Trekroner m.v.)
 12. Fritidsklubber
 13. Alternativets folkemøde op til grundlovsdag
 14. evt.

Ad 2:
Godkendt
Problemer med dokumentupload. Delt forperson kræver opfølgning. Martin tjekker up på begge dele.
Evalueringsmøde: Der kommer en fra Århus til evalueringsmødet. Tirsa har dialogen. Vi satser på søndag den 22. april kl. 14.00 eller søndag den 29. april kl. 12.
Ad 3:
Vi starter med punk 6 og 7, herefter punkterne 4, 5 og 13, der diskuteres under et. Herefter de følgende punkter i det omfang vi kan nå det.
Ad 4, 5 og 13
Årshjul: Vi arbejder på et årshjul for lokalforeningens udadvendte aktiviteter i 2018, der afspejler individuelle og fælles interessefelter. Et fokus er at skabe aktiviteter, der kan skabe bevidsthed omkring vores personlige handlinger i forhold til Alternativets bæredygtighedsmål.
Vores første større og fælles aktivitet er Alles Folkemøde, der varer fra den 31.5 til den 5.6:
Ramme: Vi køber en campingvogn, der males grøn og kører rundt til enkelte lokalområder. Eventuelt kunne nogle af vores kunstnere dekorere den. Den kan stå hos Kristian, der i øvrigt også har sat gang i anskaffelsen.
Temaer: Vi diskuterede følgende mulige temaer:
• Grundvand og drikkevand
• Ghettoer
• Trafik og parkering
• Sparring – den bevidst forbruger
• Fortællingernes bro, byudvikling
• Grønt oplysningsforbund
• Human- og cirkulærøkonomi (vores tværgående gruppe kan måske bidrage).
Alle skriver på temaerne og deres udfyldning til næste gang.
Ad 6 og 7:
Lene: Vil gerne være valgkampskoordinator. Hun vil gerne sætte valgkampen i centrum for sine aktiviteter.
Der var enighed om at afklare, hvordan er grænsefladen er/skal være mellem lokalforeningen, storkredsen og kandidaternes aktørgrupper. Punktet er sat på til næste gang.
Tirsa: Medlemsaktiviteter og lokale bevidsthedsarrangementer (grundvand, parkering).
Kristian: Primært fokus på Folketingsvalget.
Martin: Sætter fokus på byrumsudvikling og folkelig inddragelse. Etableringen Fortællingernes Bro er forsøg på at skabe et projekt, der kan vise nye veje i den måde vi skaber by på. Mulighederne for at lave et grønt oplysningsforbund er også i fokus.
Torben:
Mads:
Kommunikationsansvarlige: Tirsa vil gerne være ansvarlig for AlleOs. Sascha holder liv i Facebook.
Forretningsorden: Den skal revideres med vægt på, at vi gør det, vi brænder for, og at vi i høj grad skal lægge initiativet ud til de medlemmer, der ønsker at være med til at løfte. Martin sender forretningsordenen for 2017 til Lene i Word-format, så reviderer hun den til næste møde med henblik på, hvad der er vores rolle i 2018.
Udefra kommende møder: Vi diskuterede hvordan bestyrelsen håndterer ønsker om udefra kommende møder, hvor der ønskes praktisk hjælp. Som udgangspunkt er det vigtigt, at bestyrelsen kontaktes i god tid og gerne telefonisk, hvilket er en kultur vi gerne vil sprede. Vi skal have et overblik over medlemmer, der gerne vil være med til at løfte praktiske opgaver.
Ad 8:
Udsat
Ad 9: Ben
Tirsa donerer sine midler fra hendes post i Margrethegården til lokalgruppen.
Ad 10, 11 og 12:
Udsat
Ad 14:
Næste møde: Onsdag den 4. april kl. 19.00 i Byens Hus
Punkter til næste møde:
• Alles folkemøde: Temaer, indhold og form
• Forretningsorden og bestyrelsens opgaver
• Ringmøde
• Fællesspisning og husmøde i Byens Hus: den 10. april kl. 19-20
• Årsmøde