Referat Lokalforening 4/4-2018

Referat af bestyrelsesmøde 4/4

Tilstede : Anne Grethe Camilles Folketingskandidat, Tirsa, Mads, Martin, Torben, Kristian (afbud, fødselsdag), Lene

Dagsorden blev til en start gennemgået.

Spørgsmål om vi skulle deltage i ’Åbent netværk’ som foregik samtidigt med bestyrelsesmøde. Det blev vedtaget at bestyrelsesmødet skulle være et bestyrelsesmøde

Tjek ind.

      Tirsa flytter til Gundsømagle. Lang snak med Thor.
      Torben ikke noget
      Lene ikke noget
      Mads mistet troen på at jorden kan reddes. Meget dyster om jorden – økologisk og politisk. 
      Meget glad for sin kolonihave. Hvis vi ikke som alternativister kan hvem kan så.
      Martin ser sig selv som optimist. Som ung ville Martin flygte til Norge når der kommer atomkrig.
      Martin er siden sidst blevet bedstefar. Marit Bente – ny bog om hendes projekt.
      Anne Grethe – folkemusik. Musik over Præstøfjord. 
      Besøger forskellige afdelinger, når hun kan se der er møder.
      Der blev snakke om spørgsmålet om vi i 30’erne igen – er der håb. Time is running out.

Opfølgning på referat fra sidst – ikke noget.

Evaluerings møde

           Thor snakket med Helle Chelina. Helle sagt hun ikke kan holde til møde.

            Thor ringer til Sven, Martin og Kristian.

            Thor kan 29/4. Thor mener der skal holdes noget mindre med de involverede.

            Thor mener der er noget om magt og afmagt.

            Mener noget af problemet er rummeligheden. Tillidshverv kræver kompetencer.

            Tilfældige processer. (der blev også snakket storkreds).

            Thor har forslag om at nulstille lokalforening. Lukke lokalforening og starte igen.

Er det en mulighed?

            Århus model – vil gerne fortælle om den. Flere vil gerne være aktive.

            29/4 er sikkert et stormøde eller? Thor foretrækker at snakke med kernen i prob. = 4.

            Martin orker ikke at snakke igen om det – vi har brugt 2 år på det.

            Endnu en (hurtig) gennemgang af, hvordan får vi ryddet op i forløbet om til KV17.

            Vi skal være lydhøre og åbne – prøve at finde en proces hvor de berørte bliver hørt.

            Tirsa giver briefing om snak med Thor før møde 29/4.            Skal dagsorden prioriteres – vi prøver at nå det hele (ikke fortabe os ned)

Økonomi

            Ikke modtaget nogle penge. Sendt anmodning til Kommunalbestyrelsen (8000)

            Kun 1300 kr. Vi får også 14-15.000 kr fra storkredsen.

            Det holder køb af campingvogn tilbage.

            Mads vil lave et revurderet budget til næste gang.

Forretningsorden

            Forretningsordenen skal holdes på et minimum

            Lene har udarbejdes nyt udkast.

            Udkastet til ny forretningsorden blev gennemgået og revideret.

Årshjul

            Nyt Årshjul blev gennemgået af Martin.

            Folkemøde vil have fokus

            Campingvogn ud i kommunen – hvor blev diskuteret.

            Stå ved biblioteker blev foreslået.

            Andet forslag, stå når der alligevel er andre arrangementer i byen.

            Roskilde dyrskue blev forslået (uge efter Folkemøde) – vi undersøger

            Hvad koster det at få en stand? Koble os sammen med andre

                         Foreninger

                         Storkreds

                         Forslag om Jordbrug.dk ved Kyringe

            Måske genbruge de ting vi står med på dyrskue på de andre dage Folkemøde

            ”Smage på vand”

            Tilladelse – til campingvogn.            Folkemøde forslag

                         Marit B campingvogne til folkemøde?

Budget, karavane rundt på Sjælland

            Forslag: ”Hvad er politik?”, ”Hvad er det mest brændende i din hverdag?”

            6 uger i sept., okt. – vi leder efter lokale arrangementer.

            Vi tager ud i lokalsamfundene i Sept. måned.

Skal vi komme til hus møderne? Næste er 10/4

Husm, Spørge om kalender for møder. Spise 1 time før fra 18 – møde 19-20

Mads: Realistisk plan

Lene, DN’s affaldsindsamling er nogle interesserede? Mads, Martin vil komme

Kontakt Bodil, 22/4, Fælles morgenmad Byens Hus.

Tirsa undersøger dyrskue pris.

Umiddelbar prioritering af dyrskue i forhold til folkemøde

Kunst og kultur ind i byrummet – ved Marit B i Folkemødet (kan vi lave medskabende ting)

            Ny mødedato – 18/4 19.30 – 21.30