Referat konstiturerende bestyrelsesmøde 19. sept 2019

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 25.september 2019.09.19, 19.30-21

Mødeleder: Anders Agersnap
Referent: Lise Smørum

Til stede: Anders Agersnap, Lea Amby Ottosen, Poul Holmø Thomsen, Lise Smørum, Thorkild Olsen, Jesper Arp, Jan Kristoffersen, Trine Hertz.

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.

2 Præsentationsrunde - Hvem er vi, hvad brænder vi for, hvad er vores forventninger?

Jan: PoFo, kandidater, inddrage aktive medlemmer
Jesper: Organisationen, samarbejde med LS, livet i huset Åbenrå 33
Thorkild: Å’s politik, facilitering af møder, workshops, lave smittende energi herfra Storkredsen
Lise: Eventteam, kontakt til Kommuneforeningen
Trine: Blæksprutte, for det hele er interessant, bortset fra økonomi
Poul: Økonomi
Lea: Har stået for ftv-kampagnen, lokalforeninger og struktur
Anders: Understøtte andre storkredsforeninger.

 1. Overordnet om bestyrelsens arbejde. Forretningsorden. Revideres? - Godkendes.
  Vi roterer og skiftes til at være mødeleder og referent.

 2. Aftale de næste to mødedatoer.
  Onsdag d. 2. oktober kl. 17:45 – 20
  Torsdag d. 31. oktober 17 – 19:30

 3. Referent og mødeleder til næste møde.
  Onsdag d. 2. oktober Mødeleder: Lise. Referent: Trine

 4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
  Det er godkendt og lagt op på Dialog.

 5. Godkende referat fra Årsmødet.
  Trine og Thorkild læser det igennem. Dirigent og referent skal underskrive.

 6. Nye medlemmer afleverer id til bank
  Sendes til Pouls mail.

 7. Kommunikation internt i bestyrelsen -Nye medlemmer kobles på Slack mv.
  Poul rydder op på Slack.
  Vi tager punktet næste gang.

 8. Organisering af bestyrelsesarbejdet - erfaringer fra sidste periode. Hvilke tovholdere, udvalg etc. skal vi organisere os med i den kommende periode?
  Vi orienterer nu og organiserer det næste gang.

 9. Kort pause…

 10. Konstituering. Formand, næstformand og kasserer
  For- og næstforperson har overblik over progression i de forskellige udvalg.
  Forperson: Anders Agersnap
  Næstforperson: Lea Amby Ottosen
  Kasserer: Poul Holmø Thomsen

 11. Budget - Nyt om plakater, årsmødet, event.
  Det blev gennemgået på årsmødet for tre dage siden. Det kommer til at løbe rundt.
  Vi gennemgår budgettet grundigt på kommende møde.

 12. Siden sidst, -til orientering.

  • Årsmødet 22/9
  • Evalueringsmøde kandidater
   Lea udsender referat.
  • Samarbejdsmøde med Uffe
   Vi fortsætter samarbejdet.
  • Samarbejdsmøde med regionerne
   Der er afholdt møde om økonomi og samarbejde. Når beslutningsreferatet er underskrevet, er der truffet aftale om økonomi og samarbejde. Trine lægger det op på Dialog.
  • Kulturnat
   Vi mangler frivillige og har travlt. Vi venter på en tilladelse, der er afgørende for arrangementets planlægning og omfang.
  • Åbenbar
   Den afholdes ca. en gang om måneden
  • Vedligeholdelse af Åbenrå
   Kan vi nå at arrangere oprydning inden Kulturnatten?
   Trine, Jesper og Lea ligger en plan
 13. Opgaver frem til næste møde.

 • Nyhedsbrev, m. referat fra årsmødet, Nyt fra foreningen, Konstituering af ny bestyrelse, Kalender etc.
  Udsættes.
  • Opdatere Storkredsens vedtægter efter årsmødet.
   Beslutningerne vi traf på årsmødet skal skrives ind i vedtægterne. Trine lægger det op på Dialog.
  • Orientere LS om ny bestyrelse og behov for adgange til alleos
  • Opdatere Storkredsens side på alleos
   Anders.
  • Indsende id til banken
   Poul.
  • Planlægge og evt. afholde Kulturnatten og næste Åbenbar.
   Vi holder arbejdsmøde på søndag. (Trine, Lise og Jsper)
  • Få aftale med regionerne endeligt på plads.
   Der udsendes referat.
 • Afholde møde med kommuneforeningen Kbh, LS og HB ang. KV21 inden d.8.10.
  Trine, Jesper og Jan deltager.
 • Kommunalvalg21: Frederiksberg, Dragør og Taarnby
  Udsættes
  • Rengøring og oprydning i Åbenrå inden d.10.10.
   Vi planlægger længere ud i fremtiden på næste møde. Jesper, Trine og Lea arrangerer oprydning.

Evt.
Drøftelse af mails.