Referat fra stiftende generalforsamling 19/9/23

Her er referat fra den stiftende generalforsamling for Alternativet Nyborg Kommune, afholdt 19/9/2023.

  1. Velkomst fra Bjarne.

  2. Søren valgt som dirigent.

  3. Jonas valgt som referent.

  4. 7 fremmødte: Bjarne Christiansen, Søren Dalmark, Jonas Pihl, Mette. B. Valentin, Aurin Ræder, Sanna Holm, Charlotte Momberg

  5. Charlotte og Aurin valgt som stemmetællere.

  6. Gennemgang af vedtægter. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

  7. Valg til bestyrelsen. Bjarne, Jonas, Mette, Aurin og Søren var opstillet. Alle blev valgt.

  8. Valg til forperson. Bjarne blev enstemmigt valgt.

  9. Valg til suppleanter. Sanna og Charlotte var opstillet. Begge blev valgt.

  10. Eventuelt. Ingen punkter.

Der blev efterfølgende holdt et konstituerende bestyrelsesmøde. Her er resultatet af dette:
Bjarne valgt som forperson.
Mette valgt som næstforperson.
Aurin valgt som kasserer.
Jonas valgt som sekretær.
Også i bestyrelsen er Søren.


Fra venstre: Aurin, Jonas, Søren, Bjarne, Mette, Sanna, Charlotte

1 Synes om