Referat fra opstillingsmødet d. 31/5-2017

alt.hedensted - Alternativets lokalforeningen i Hedensted Kommune.

Referat fra OPSTILLINGSMØDE til Kommunalvalget d. 21. november 2017.

 1. Gunnar Kolstrup bød velkommen.

 2. Peter Barner Steinbrenner blev valgt til ordstyrer.
  Toni Marquard blev valgt til referent.

 3. Opstillingsformen blev diskuteret.
  På det netop afviklede landsmøde var der flertal for, at vi i lokalforeningerne selv kan vælge mellem liste- eller sideordnet opstilling.
  Der var på opstillingsmødet bred enighed om, at vi foretrækker listeopstilling.
  Listeopstilling betyder, at vi selv beslutter, hvem der skal stå øverst på stemmesedlen og i hvilken rækkefølge derefter, hvis det teoretiske skulle ske, at vi får stemmer til mere end én i byrådet. Det giver os mulighed for at opstille kandidater, der ikke vil risikere at stå alene for Alternativet i byrådet.

 4. Også afstemningsformen var der på landsmødet flertal for, at vi i lokalforeningerne selv kan vælge. Der var på opstillingsmødet bred enighed om, at vi åbent og ukompliceret taler om, hvem der vil stille op og i hvilken rækkefølge.

… på det bøgegrenepyntede bord blev der hældt kaffe og te op (i Austrian Airlines røde kopper og grønne plastkrus) og serveret hele to slags kage … (Tak til Gunnar, Karen, Henrik og Toni) … og den gode stemning bragte alle med …

 1. I mens kagen blev gumlet fortalte Henrik Narud levende og grundigt om, hvordan det kommunale system er bygget op med Byrådet øverst (i Hedensted kommune 27 medlemmer) herunder Økonomiudvalget (i Hendested kommune: Politisk Koordination og Økonomi), begge med borgmesteren som chef, herunder igen de enkelte fagudvalg bestående af og fordelt på Byrådets medlemmer (i Hendested kommune 5 fagudvalg: Fritid og Fællesskab, Beskæftigelse, Læring, Social omsorg, Teknik). Hvert fagudvalg har en administrativ del bestående af embedsmænd, der alle er underlagt kommunaldirektøren og den overordnede økonomistyring.

Henrik havde også gjort sig en del tanker om, hvordan vi i Alternativet måske kan få ændret lidt på den stive struktur, så der bliver åbnet for mere borgerinddragelse. F. eks. a la Borgernes Forsamlingshus med diskussioner mellem politikere og borgere, men også andre muligheder for, at diverse råd og udvalg kan få inspiration fra den enkelte borger.

 1. Så var vi kommet til aftenens hovedpunkt: opstillingen af kandidater. For at gøre en ikke så lang historie endnu kortere, blev listen således:

  Henrik Narud, Daugård
  Anders Hansen, Klakring
  Gitte Jessen Valbak, Daugård
  Mads Damgaard Mortensen, Daugård
  Toni Marquard, Klakring

 2. Et ikke uvæsentligt punkt var “strategi” for Alternativets muligheder for en byrådsplads.
  De mulige konstallationer og muligheder for valgforbund blev gennemgået ét for ét.
  Både SF og Enhedslisten (der har valgforbund) og Radikale Venstre og Kristendemokraterne (der har valgforbund) har i forvejen henvendt sig til os om samarbejde og Socialdemokratiet har også haft følere ude.
  Konklutionen blev, at Henrik og Anders tager en snak med Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

 3. De aktiviteter vi skal i gang med at planlægge til KV17, og som egentlig stod under pkt. 7, blev vi enige om at tage fat på på næste møde.
  NÆSTE MØDE bliver d. 12.6. kl. 19.00-21.00 i Kulturhus 17, Overholmvej 28 i Hedensted.
  Vi håber rigtig mange møder op, gerne med rigtig mange gode, spændende, oplysende, anderledes, fantastiske, grønne, kunstneriske, skæve, eller bare alternative ideer til en ligeså god, spændende, oplysende, anderledes, fantastisk, grøn, kunstnerisk, skæv eller bare alternativ (ikke valgkamp!), men mulighed for at fortælle om, hvordan vi synes f.eks. kommunen, livet, fællesskabet også kunne være …

 4. Eventuelt: En særlig tak til de to Folketingskandidater Peter Rasmussen fra Gedved og Peter Barner Steinbrenner fra Rask Mølle.

Referent/
Toni