Referat fra Ekstraordinært årsmøde den 26. september 2016

ALTERNATIVET GREVE-SOLRØD
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE 26. SEPT. 2016
REFERAT

Tilstede: Tine, Marianne, Hans Ole, Jens, Camilla, Lars og Lonnie

 1. Valg af dirigent
  Lars valgt.
 2. Valg af stemmetællere og referent
  Hans Ole valgt som stemmertæller.
  Lonnie valgt som referent.
 3. Bestyrelsens beretning
  Fremlagt til orientering.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Da vi endnu ikke har nogen bankkonto, er der intet regnskab at fremlægge.
 5. Gennemgang og afstemning om nyt vedtægtsprogram
  Gennemgået med enkelte rettelser og godkendt.
 6. Forslag fra bestyrelsen: Oprettelse af to bydelsforeninger i forbindelse med Kommunalvalg 2017 (KV17)
  Godkendt.
 7. Valg af bestyrelse
  Lars Egholm Fischmann valgte ikke at genopstille af personlige årsager.
  Jens Thorsen, Camilla Julia Olsen og Lonnie Busted blev genvalgt. Camilla fungerer som forperson.
  Der var ikke flere til stede, som ønskede at stille op, så der skal findes en løsning i nær fremtid.
  Marianne og Tine tilbød fremover at hjælpe med skrivearbejde/marketing/hjælp til møder.
  Hans Ole tilbød hjælp til valgteam – evt. som leder.
 8. Valg af revisor(er)
  Kirsten og Birgitte genvalgt.
 9. Evt.
  Intet.

Referent
Lonnie Busted