Referat fra det åbne bestyrelses- og kandidatmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 9 Maj 2017

Referat fra det åbne bestyrelses- og kandidatmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 9/5-2017 hos Melanie

Deltagere: Christian, Melanie, Morten, Søren, Birgitte, Karsten og Sabrina
Ordstyrer (Søren), referent (Sabrina)

1: Valgprogram
Gennemgang af valgprogram. Christian tilføjer løbende rettelser til dokumentet.
Følgende punkter er gennemgået:
• Indledning
• Miljø, økologi og natur
Gennemgangen af valgprogrammet genoptages til næste bestyrelsesmøde.

2: Besøg af Leif Skrarup, byrådsmedlem for socialdemokratiet

  • Muligheder omkring samarbejde om fælles interesseområder er drøftet.
  • Indkaldelse til fællesmøde er behandlet.

3: Opsamling
Følgende punkter er drøftet:
• Samkørsel til landsmødet i Odense – Birgitte og Melanie udviser interesse.
• Borgermøde i Hadsund d. 23/5 kl. 19-21 – Birgitte og Søren deltager.
• Valg til storkreds i Nordjylland
• Open by Night i Hobro d. 2/6 – Søren, Sabrina og Christian deltager. Christian undersøger mulighed for opsætning af en bod. Sabrina kontakter Victor for deltagelse. Carsten medbringer Å til næste bestyrelsesmøde. Birgitte medbringer plakater og pjecer til næste bestyrelsesmøde.
• Godkendelse af referat: Det aftales at referater fra bestyrelsesmøder skal godkendes senest to dage efter modtagelse. Herefter kan referenten frit uploade referatet på facebook gruppen. Sabrina undersøger mulighed for at uploade referater på ”AlleOS”.

Punkter til næste dagsorden:
• Gennemgang af valgprogram
• Planlægning af opstillingsmøde d. 28/8
• Planlægning af Open by Night i Hobro d. 2/6
• Billeder til valgplakater (Melanie kontakter Inga)
• Flyers for Alternativet Mariagerfjord