Referat fra det åbne bestyrelses- og kandidatmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 18/4- 2017 hos Birgitte

Referat fra det åbne bestyrelses- og kandidatmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 18/4- 2017 hos Birgitte

Deltagere: Per, Christian, Melanie, Morten, Søren, Birgitte, Karsten, Victor og Sabrina
Ordstyrer (Søren), referent (Sabrina)

1: Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen godkendes af tilstedeværende med følgende rettelser, der efter aftale tilføjes af Melanie: udarbejdelse af årshjul samt godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder forud for offentliggørelse på facebook.

2: Deltagelse i demokratiprojekt i Frivilligecenter Mariagerfjord
Birgitte informerer om demokratiprojektet, der afholdes d. 26/4, 3/5, 10/5 samt 17/5 i tidsrummet 17-19. Flere partier er inviteret og hvert parti har 45 min. taletid. Birgitte har tidligere videresendt email med informationer ang. projektet. Melanie tilbyder at deltage og kontakter Cecilie for nærmere aftale. Per udviser ligeledes interesse for deltagelse.

3: Økonomi
Ikke yderligere nyt til punktet.

 1. Planlægning af nye møder
  9/5: Åbent bestyrelses- og kandidatmøde hos Melanie (19-22)
  30/5: Åbent bestyrelses- og kandidatmøde hos Sabrina (19-22)
  6/6: Aflyst
  12/6: Birgitte foreslår, at vi reserverer datoen til evt. møde ved behov. Der er dog ikke endelig fastlagt et møde den pågældende dato.
  28/8: Supplerende opstillings- og årsmøde på Hobro Bibliotek (19-22)
  Valg af kandidat (er) til kommunevalg og valg af bestyrelsesmedlemmer.
  (Melanie reserverer lokaler og Sabrina medbringer kage).

 2. Valgforbund/borgmesterkandidat
  Der er diskuteret fordele og ulemper, men ikke vedtaget en endelig beslutning. Det aftales at nye tilføjelser til punktet kan tages op ved næste møde.

 3. Gennemgang og debat af Christians oplæg til partiprogrammet Ej nået – Det noteres at partiprogrammet bliver første punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

 4. Andre vigtige datoer

Christian informerer om vigtige datoer i forhold til ”valgkampagne”:
2/6 – Open by Night i Hobro Karsten tilbyder at fragte det stor Å ud til Melanie. Birgitte medbringer flyers. 29/7 – Dyrskue i Hobro

Melanie opfordrer til deltagelse i forskellige offentlige møder:
8/5 – Møde med DN angående fredning af Dania kridtgrav

Søren informerer om årsmøde i storkredsen:
11/6 - Årsmøde i storkredsen (13-20) Søren deltager og overvejer at stille op til storkredsen.

Andet: Birgitte foreslår arrangering af debatmøde med invitation af andre partier.

Afsluttende opsamling af punker til dagsorden til kommende bestyrelses- og kandidatmøder

Følgende punkter er drøftet og foreslået som punkter til dagsorden for møder i maj:

9/5
• Partiprogram (første punkt til næste møde).
• Vejrmelding i forhold til deltagelse i storkredsens årsmøde d.11/6.
• Planlægning af kampagneevents herunder ”Open by Night” d. 2/6.
• Vejrmelding i forhold til nye tilføjelser til punkt 5 (valgforbund og borgmesterkandidat).
• Drøfte udarbejdelse af flyers/pjecer for Alternativet Mariagerfjord.
30/5
• Planlægning af kampagneevents herunder ”Dyrskue” d. 29/7.
• Planlægning af supplerende opstillings- og årsmøde d. 28/8.