Referat fra bestyrelsesmødet og sæt kryds i kalenderen d.26.august

Kære medlemmer

Nederst finder I referatet fra bestyrelsesmødet d. 10.juni. Spørg endelig hvis der er noget I undrer jer over - vi svarer gerne på spørgsmål :slight_smile:

Derudover så håber vi at I vil sætte kryds i kalenderen d.26.august hvor vi kommer til at lave et arrangement om fremtidens fødevarer. Arrangementet bliver for alle interesserede og I hører mere snarest.

Og til sidst en opfordring om at opdatere jeres profil på alleos. Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt og vi kommer til at skulle bruge alle de frivillige kræfter der kan stampes op af jorden! Gemmer du på en kandidat så tøv ikke med at kontakte forperson Mette Foged. Her bliver der også brug for gode folk!

På bestyrelsens vegne
Mette

Referat bestyrelsesmøde d.10.juni 2024
Afbud fra Vinni

Dagsorden

1)Konstituering
Forperson Mette Foged
Kasserer Lars Erik Sørensen

2)Godkendelse af dagsorden
Tilføjet punktet evt.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt

 2. Videre forberedelse til kommunalvalget
  Kandidater: tidsplan, formalia, kandidathåndbog, kontakt til sekretariatet om hele bestyrelsen må kontakte medlemmer.

Politisk program: til sidste valg nedsatte HB et udvalg der udarbejdede politik til RV og KV. Lars kontakter sekretariatet efter sommerferien.
Hold øje med hvad der rører sig i byråd og udvalg.
Medlemsmøder - åbent for alle - hvor vi sammen udvikler politik. Gerne på baggrund af nogle på forhånd definerede overskrifter.

Synlighed op til valget: madarrangement d.26.august tænkt i en større kontekst om fremtidens FØDEVARER

POLA’er

Hvordan får vi fat i de unge? Kontakt til Alternativets unge. Har de nogle forslag til hvordan vi gør? Kim kontakter Nikoline der kontaktperson for ÅU i Østjylland.

Økonomi herunder valgplakater.

Datoer for møder
7.august åbent bestyrelsesmøde
22.august tværpolitisk samarbejde.
26.august Madarrangement
2.september Rød grønt møde
19.september åbent bestyrelsesmøde
21.oktober åbent bestyrelsesmøde
11.november åbent bestyrelsesmøde

 1. Pressehåndtering, bl.a. set i lyset af vores seneste pressemeddelelse og hvordan den kom til at fremstå i lokalavisen
  Mette står for pressekontakten fremover.

 2. Alternativet Syddjurs, hjemmeside, jvf. Vinni.
  Lars kontakter sekretariatet for login mm. Og hvilken platform der bruges.

 3. evt
  Økonomi Christoph Ellersgaard. Der er kommet en regning på transport. Lars betaler.
  Tværpolitisk samarbejde. Møde d.29.maj med deltagelse af S, C, V, DF, Å. Næste møde d.22.august.