Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 8.april 2019

Referat af bestyrelsesmøde 8. april 2018

Siden sidst – forpersonen.

Der har ikke været aktivitet.

Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.

Heller ikke aktivitet.

Opfølgning på årsmødet

Valgplakater
Michael tjekker reglerne og skriver rundt til medlemmerne om de, 1) kan hænge en håndfuld plakater op i deres nærområde eller 2) kan være med på et ”køre-team” som chauffør og/eller kravler.

Samarbejde med andre kredse: se punkt fem.

Konstituering af den nye bestyrelse

Forperson – Andreas
Næstforperson og kasserer – Michael
Sekretær – Ole

Samarbejde med Alternativet Middelfart. Hvordan?

Vi vil gerne arbejde sammen om aktiviteter, foredrag, møder mm., men ønsker ikke et administrativt samarbejde. Vi skrev et brev til Alternativet Middelfart, hvor vi kom med nogle forslag til fælles aktiviteter.

Medlemsinddragelse/aktivisme
Andreas har hørt flere medlemmer ytre ønske om flere aktiviteter. Vi tænker, at starten af efteråret kunne være et fint tidspunkt, da det giver mulighed for at være ude. Grundide – besøge en landmand eller et andet sted og lave noget mad dér – konkretiseres næste gang.
En anden mulighed er at koble sig på noget eksisterende arrangementer a la Naturens Dag, Æblefestival eller noget tredje. Alle går i tænkeboks til næste møde.
Forårsudflugt til Christiansborg, evt. sammen med andre kredse.

Udflugt til Brenderup Højskole?
Vi venter på svar fra Middelfart og tager det op på næste møde.

Eventuelt og næste møde .
Den 3. juni kl. 19 på Mulighedernes Hus