Referat fra bestyrelsesmødet d. 25/6 2020

Kære alle

Så fik vi afholdt det første fysiske bestyrelsesmøde efter Covid-19. Mødet var samtidigt det sidste inden sommerferien.

Vi kan fortælle, at vi i skrivende stund er i alt 28 medlemmer her i Halsnæs. Det er jo ikke så mange, men vi er utroligt glade for at kunne spejle vores eget engagement i Alternativets politik, i jer.

I bestyrelsen har vi selvfølgelig talt meget om den tumult vi har oplevet i partiet. - Vi mener fortsat at det vigtigste er at holde fokus på bolden, som må være det politiske indhold.

Så tusind tak fordi du stadig er med, og fortsat bakker op omkring arbejdet frem mod et mere væredygtigt og bæredygtigt samfund.

Vi håber på, at Covid-19 krisen, som jo endnu ikke er overstået, kan være med til at give os det skub der skal til for at en omstilling kan realiseres.
Vi ønsker fortsat et meget kraftigt fokus på de 17 verdensmål.

Samtidigt må vi jo erkende at vi er blevet en hel del færre, også på landsplan. I bestyrelsen savner vi indimellem andre at dele vores betragtninger og processer med, så hvis du kunne overveje at deltage i nogle af vores møder, vil vi byde dig hjertelig velkommen. :green_heart:

Første bestyrelsesmøde efter sommerferien er d. 26 august, og årsmødet bliver d 9 september. - Dagsorden vil blive fremsendt som sædvanligt.

Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig god sommer. :sun_with_face:

kh. Bestyrelsen

0625 Referat.pdf (102.3 KB)