Referat fra bestyrelsesmøde i Odsherred 26/6 kl. 19 Liljevænget 29

  • Ad 1. Referent Kirsten
  • Ad 3. Vivi berettede om anti-racisme eventet med mange deltagende og god stemning (omend Venstre kritiserede Integrationsrådets deltagelse), og hun fortalte om planerne for det politiske telt på Folkemødet den 7. september, som hun og Peter er meget inde over. Ivan refererede fra møde med Ruth, hvor de havde drøftet ideen med en studiegruppe. Materialet vil blive sendt ud til august og vil være opdelt i en invitation og en skitse til et program, der omhandler civilsamfundets muligheder for udvikling af lokalsamfundet. Jørgen Finnemann overvejer en studiekreds som omhandler sociokrati.
  • Ad 4 Vivi gav en gennemgang af visions/prioriteringsspillet
  • Ad 5. Marianne præsenterede os for en ny bog af Kate Rawort ”Doughnut økonomi”.
  • Ad 6. Vi fik en lang og spændende og inspirerende debat, som satte mange tanker i gang.
  • Ad 7. Næste bestyrelsesmøde er 2. sept. hos Marianne kl 19

Vores mail adresse er Odsherred@Alternativet.dk

Medlemsmødet som Jørgen lægger op til, er foreslået til den 24. september i Pakhuset kl. 19