Referat fra bestyrelsesmøde i Lokalkreds Alternativet Ringkøbing-Skjern - 2. februar 2017

Hermed referatet fra mødet i Skjern den 2. februar. Der er fastlagt datoer for de kommende fem møder, hvor der vil blive udviklet politik som grundlag for det kommende kommunalvalg.

Referat fra bestyrelsesmøde i Lokalkreds Alternativet Ringkøbing-Skjern – 2. februar 2017 i Skjern.docx (17.1 KB)