Referat fra bestyrelsesmøde hos Søren i Hadsund d 20.03

Referat fra det åbne bestyrelses- og kandidatmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 24/04-2018 hos Søren

Deltagere: Melanie, Birgitte, Søren og Sabrina
Referent (Sabrina)

1: Planlægning af årsmøde

2: Diverse

a. Rettelser til referat fra d. 20-3
Mødet fandt sted d. 20-3 og ikke 20-4 som noteret (Melanie).

b. Ansøgning vedrørende partistøtte til politisk arbejde efter partistøtteloven 2018
Der menes, at dette ikke er den rette ansøgningspulje. Melanie har undersøgt det og det er den rette pulje.

c. Bestyrelse
Sabrina vil gerne stille op til bestyrelsen. Deltager dog ikke i årsmødet. Dette betyder at alle fire tilstedeværende stiller op til bestyrelsen.

d. Ordet er frit
Vi har drøftet lokalforeningens fremtidige virke. Følgende hovedpunkter er diskuteret:
• Foreningens værdigrundlag
• Evt. udarbejdelse af fælles strategi og fælles mål
• Foreningsarbejdets retning
• Kommunikation – hvordan kan vi formidle foreningens budskab på en mere tydelig og skarp facon.

3: Dagsorden til bestyrelsesmøde i juni

Planlægning af møder og events i efteråret