Referat fra bestyrelsesmøde d.12/6 24

Referat af storkredsbestyrelsesmøde nordsjælland d. 12 juni 2024

Deltagere: Furesø, Charlotte og Tine, Halsnæs, Nanna, HHF, Sidsel (HB), Ingrid. Rudersdal, Christa (ref)

  1. Planlægning af fællesmøde den 19 juni, på byskolen.

Mødet er et strategimøde, og måske ikke det sidste. Der ønskes strategiudvikling for involvering af medlemmer, hvervning og KV 25, bevægelse, etablering af unge ÅU Og måske andet, der kommer op på mødet.

Nanna inviterer en facilitator.

Nanna skriver dagsorden og indkaldelse og lægger begivenhed på AlleOs.

I indkaldelsen skal der stå, at mødedeltagere skal tage eget krus med.

Ingrid tager elkedel, tebreve og kaffe med.

Christa sørger for snacks.

  1. Kort evaluering ifm EP valg.

Vi fik 70.000 stemmer. 2,7%. Jan fik over 2000 flere stemmer end Rasmus Nordqvist, afhoppet Å’er til SF, der nu kommer i parlamentet. Både Jan og Sofie er på listen over de 25 med flest personlige stemmer.

Det er OK, at vi har givet mandat til A. Hvis vi havde været i forbund med Ø – og havde fået samme valgresultat - ville vores stemmer været gået til et tredje mandat til V. Å kunne heller ikke følge Ø ind i Left gruppen, der har Eu modstandere, ruslandsvenlige og kommunister. Vi skulle selvfølgelig følge SF ind i den grønne gruppe.

Å ligger stabilt og er på vej op i meningsmålinger. Vi er fri af kriser. Vi skal stadig arbejde med at få medier til at give os tid og rum.

Vi kan være meget tilfredse med de aktive i Nordsjælland. Vi har gjort en forskel.

Vi er utilfredse med, at man fra centralt hold bare regnede med, at vi selv sørgede for materialer, bl.a. ved at sende filer ud til foldere, som vi så selv kunne få lavet. Det skal vi melde klart fra til fremover.

  1. Status fra HB/Sidsel

Sidsel har været til et HB-møde. Det drejede sig om Landsmødet. Sidsel deltog i en stand om politikudvikling sammen med Rasmus Rydahl og Hekla Hekla. Det var en god begyndelse.

Alle nye HB medlemmer, og der er mange, får en “body”, en sparringspartner og mentor.

Kun få Interessegrupper/faggrupper er kommet i gang med arbejdet. Vi ønsker en ny beskrivelse af tovholders rolle, der er knapt så omfangsrig. Det kan måske få flere faggrupper op at stå.

  1. Årshjul

Årshjulet skal indeholde både lokale arrangementer og de faste Å arrangementer. Landsmødet ligger i maj, derfor årsmøde i storkredsen mindst 6 uger før i marts og lokale årsmøder endnu mindst 6 uger før i januar.

Bestyrelsesmøder ligger generelt 2. Onsdag i måneden og er digitale, bortset fra juli, men kan ændres og aflyses, hvis der er omstændigheder, der tale for det. De er generelt åbne for alle.

Temamøder lægges fortrinsvis til erstatning for bestyrelsesmøder.

Foreløbigt årshjul:

· Digitale Storkredsbestyrelsesmøder 14/8 ( evt. med Jonathan Riis), tirsdag d.3/9, 9/10, 13/11, 11/12, 8/1 25, 12/2, 12/3 årsmøde (med konstituering)

· Kendte lokale begivenheder: Rudersdals folkemøde d.31/8 24,

Sæt venligst andre kendte ind her.

Årshjulet sættes på hver dagsorden og referat fremover, så vi bliver mindede om kommende begivenheder og ændringer kan foretages til referatet.

  1. Forberedelse til KV25 – skal vi lave en fælles forberedelsesplan?

Punktet tages op som “Strategi for KV 25” d.19/6.

  1. Møde med ny HB forperson Jonathan Riis. Sidsel hører om Jonathan kan deltage d.14/8, der er første møde efter ferien. Efterfølgende digitale møde er tirsdag d.3/9, da flere ikke kunne onsdag d.11/9 og onsdag d.4/9

7.Evt.

Christa fortalte om brug af FB gruppe “Politik i Rudersdal” og en samtalesalon om udfordringer på børneområdet med Nanna Høyrup, ekstern familieordfører, Å, børne- og skoleudvalgsformand Anne Christiansen, fællestillidsrepræsentanter for BUBL både fra Rudersdal og Allerød. Der er lavet et skriv om udfordringer, som hun gerne deler. Men ingen lokale medlemmer eller andre deltog.

Derudover information om Rudersdal folkemødedag d.31/8 24.

Kære Christa og Storkreds Nordsjælland

Jeg er helt enig i konklusionen om punkt 2. :green_heart:Selvfølgelig skulle Alternativet ikke støtte op om den hedengangne “Folkebevægelsen imod EU” Og det ville Alternativet jo have gjort, hvis forbund med Enhedslisten, så nej tak.
Måske kunne Jan have trukket mandatet til EU- uden Forbund med SF & Socialdemokratiet. Det ved vi ikke, men jeg tror det! Vores kandidater har gjort et fremragende valgkampsarbejde!

Kærlig hilsen
Gunhild

Kærlig hilsen
Gunhild

Hej Gunhild!
Tak for at læse vores referat og dejligt med enighed. Nej, vi ved ikke, om vi kunne have fået 6%+, hvis vi havde været alene. Vi var på 4% lige inden Pelle Dragsted gik ud. Nu gik stemmerne til et eksta mandat ril A. Havde vi været sammen med Ø, var det gået til V. ( ifølge Torsten)

tors. 20. jun. 2024 kl. 21.09 skrev Gunhild Hjortsø Kristensen via Dialog <webmaster@alternativet.dk>: