Referat fra bestyrelsesmøde 8 april 2019 (Mariagerfjord)

Åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 8. april 2019 hos Søren
Deltagere: Søren, Birgitte, Diana og Sabrina
Referent: Sabrina
Dagsorden:

 1. Planlægning af årsmøde d. 6. juni 2019 kl. 18:30-21 hos Søren
  • Årsmødet skal udskrives senest 6 uger før dvs. d.22. april • Begivenheden slås først og fremmest op på Facebook (Sabrina) • Invitation med dagsorden m.m. følger • Indkommende forslag sendes til bestyrelsen senest tre uger før årsmødet • Skal der vælges kandidater til næste kommunalvalg til årsmødet? • Er de nye vedtægter angående valg af bestyrelsesmedlemmer (1årig valgperiode) ført ind i
  vedtægterne for Alternativet Mariagerfjord? (Sabrina tjekker på Alleos)

 2. Regnskab 2018 + partistøtte 2019
  Punkt til næste bestyrelsesmøde.

 3. Landsmøde 2019 i Odense
  Diana og Sabrina kan ikke komme med til landsmødet. Birgitte og Søren taler sammen indbyrdes,
  om de skal afsted.

 4. Organisering af ophæng af valgplakater
  Sende adresse + billede af carport (opbevaring af valgplakater) til Diana. (Sabrina)
  Sabrina og Diana aftaler møde i maj med henblik på organisering af ophæng af valgplakater.
  Sabrina undersøger om hendes bil kan bruges til ophæng af valgplakater.

 5. Kørselsvederlag (Søren)
  Overføre vederlag for transport (afhentning af valgplakater) til Søren. (Sabrina)

 6. Nye kræfter til bestyrelsen
  Punkt til næste dagsorden