Referat fra bestyrelsesmøde 4 marts 2019 (Mariagerfjord)

Åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 4. marts 2019 hos Diana

Deltagere: Diana, Søren og Birgitte

Referent: Diana

1.Hvem gør hvad, når der udskrives valg?

Søren og Birgitte hænger plakater op i øst. Diana og Sabrina hænger plakater op i vest. Sabrina følger op på lovgivning angående plakatophæng. 243 plakater. Diana+Birgitte+Søren kan køre. Vi aftaler nærmere, når plakaterne er klar. Søren rykker for plakater.

2.Opstillingsmøde d. 3. marts 2019 kl. 13-17 på Vejgaard bibliotek.

Tilmelding nødvendig. Søren deltager.

3. Tidligere mødetider

Vi aftaler at flytte mødetiderne for vores bestyrelsesmøder til kl. 15-17.

Kommende møder:

Bestyrelsesmøde mandag d. 8-4 i Hadsund

Bestyrelsesmøde mandag d. 20-5 kl. 15-17 i Arden

Årsmøde d. 6-6 kl. 18:30-21:00 i Hadsund

Sommerafslutning d. 17-6 kl. 14:00 i Helbergskov