Referat fra bestyrelsesmøde 20-1-20

Referat af bestyrelsesmøde mandag 20/1-20
Tilstede: Annette, Karsten, Andreas, Michael, Anders og Ole

 1. Siden sidst – forpersonen
  Andreas har været en del i dialog med Sofia, fremgår under pkt. 5

 2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  Michael har arbejdet videre med madhuset, fremgår af pkt. 5.
  Ole er i dialog med forening Assens Købstad om deres infrastruktur

 3. Opfølgning på sidste møde
  Følger af øvrige punkter

 4. Pop-up caféer
  Ole går videre med Haarby (Vestfyns Banks lokaler)

 5. Madhus
  Vi vil arbejde for at stifte ”Foreningen Assens Madhus” og kontakter potentielle medlemmer:
  Andreas: Sofia; Michael: Else Marie og Jørgen.
  Ole kontakter Udvikling Assens i.f.t. sparring og støtte
  Derudover skal vi finde og kontakte lokale producenter/iværksættere.
  Vi skal også undersøge et evt. samarbejde med COOP – fx tale med lokale bestyrelser.

 6. Kommunalvalget i 2021.
  Er prioriteret lidt ned indtil der er mere klarhed over øvrige aktuelle aktiviteter

 7. Autorisation til socialrådgivere
  Annette har lavet et borgerforslag og arbejder generelt for, at socialrådgivere skal have autorisation.
  Torsten Geil har været vært ved arrangement, hvor det blev berørt. Annette og Michael arbejder videre med sagen sammen.

 8. Årsmøde i marts
  Tirsdag 24/3 kl 18 med spisning. Michael tjekker vedtægter primært i.f.t. kandidater.

 9. Eventuelt og næste møde.
  Næste møde er primært om Madhuset og bliver muligvis et andet sted end Mulighedernes Hus . Endelig dato fastlægges afhængigt af deltagere. Mulige datoer: 24-27/2