Referat fra bestyrelsesmøde 1. april 2019

Dagsorden:

 1. Velkommen og et par bevingede ord fra den nye Formand ( person)
 2. Kompetencer – hvem har lyst og overskud til hvad?
 3. Samarbejdet med Mette Bram – hvordan griber vi det bedst an?
 4. Kommende FV – hvordan kan vi bedst hjælpe?
 5. Første spadestik … hvilken valgprocedure skal vi have når der skal vælges kandidater til næste kommunalvalg? Dette er et emne vi skal diskutere godt og grundigt igennem, og jeg forestiller mig ikke at vi tager nogen form for beslutning på denne side af sommeren.
 6. Kommende møder og sommerafslutning den 17.juni med spisning?
 7. Evt.

Beslutningsreferat:
Ad 1: Søren blev valgt til referent.
Ad 2: Alle har travlt.
Ad 3: Flg er livliner. Mette har initiativet for at efterspørge hjælp:

 • Ali på budgetproces og økonomi i øvrigt
 • Søren på by- og miljø
 • Jonas på bolig
 • Marianne på kultur
 • Maria på skole
 • Marianne (eller evt. Torben) på pressehåndtering
  Action: Jonas og Annedorthe vil lave nyt nyhedsbrev til at engagere medlemmernes kompetencer.

Ad 4. Vi skal være klar til at hjælpe med plakater for storkredskandidater.
Ali undersøger opbevaring:
Søren laver ruter (udgangspunkt i valgsteder), med input fra Torben og Marianne
Jonas/Annedorthe rekrutterer ophængere i nyhedsbrev
Ad 5. Vi har lært af KV17. Efter sommerferien vil vi i forbindelse med generelt opdatering af vedtægter overveje om der reglerne om kandidatproces evt skal justeres.
Ad 6. Næste møder er 6. maj 17-19 og 17. juni 2019 kl 18-20 (inkl sommerafslutning: medbragt mad i Frb Have.)
Ad 7. Landsmøde. Marianne og Søren og måske Jonas deltager.

1 Like