Referat fra bestyrelsen den 19. marts 2018

Alternativet Thy-Mors

BESTYRELSESMØDE
mandag den 19. marts 2018 kl. 18.00
i Plantagehuset, Thisted.

Tilstede: Flemming (til kl. 19.15). Desuden Aase, Jens Christian, Jette, Anni, Christian, Simon og Gustav.
Jens Ole fra kl 19.

Ordinært årsmøde søndag den 10. juni 2018 fra kl. 11 til kl. 15.30.
Gerne med spisning. (Alle bedes tage noget mad med. – Man aftaler menu m.v. med Anni).
Sted: Gerne i Plantagehuset.

Indsupplering i bestyrelsen.
Udsættes til bestyrelsesmødet i april.

Konstituering
Forperson: Aase er forperson indtil årsmødet i juni 2018
Næstforperson: Gustav.
Kasserer: Ove afslutter regnskab m.v. for 2017. Ove oplærer Anni, og hun overtager efterhånden posten som kasserer.
Kontakt til medlemmer. Christian.
Medlemslisten: Christian.
Redaktør af Nyhedsbrev: Aase indtil juni 2018.
Ansvar for de digitale platforme (Facebook og AlleOs): se længere nede i referatet.
Kandidatudvalg i den nordjyske storkreds: Jens Ole.
Kampagne- og valgudvalg i den nordjyske storkreds: p.t. ingen.

Skyggeudvalg
Bestyrelsen har vedtaget:
Skyggeudvalgene kan sende en kort orientering til bestyrelsen – evt. inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kan altid snakke politik.
Joachim deltager i 3 mands- og 12 mands-grupperne i kommunalbestyrelsen.
Skyggeudvalgene deltager ikke i interne møder med SF, Enhedslisten og andre partier.
_De tre bundlinjer og vore værdier er styrende for Alternativets politik i Thisted Kommune.

POFO (Odense) og Politisk Udvalg (Aalborg)
Gustav orienterede om de seneste møder.

POLA’er
Simon går med i arbejdsgruppen om social- og sundhedspolitik. De øvrige medlemmer af gruppen er Flemming, Aase, Gustav og Anni.
Christian bestiller lokaler det første POLA på Træningscenter Skibstedfjord (dvs. på Folkecentret i Sdr. Ydby).
Arbejdsgruppen afgør, om der skal være ét eller to POLA’er samt tid og sted.

Kommunikation via gmail kalender samt AlleOs og Facebook.
Gustav lægger materialer (indkaldelser og referater) ud på AlleOs.
Christian står for gmail og kalender mv.
Aase står for Facebook.

Budget 2018.
Bestyrelsen blev orienteret om, at nogle medlemmer af bestyrelsen betaler et fast månedligt beløb til kommuneforeningen.
Budget behandles på det næste møde.

Evt.
Ved udsendelse af fremtidige dagsordner gøres der opmærksom på hastesager.
For referatet: Gustav
. . .

Næste bestyrelsesmøde den 19 april kl 20 - 21.30
Skyggeudvalg den 19.april kl 19-20
Sted: Plantagehuset.

Næste møde finder sted mandag den 23. april 2018,

og ikke den 19. april, som ‘‘sætternissen’’ fejlagtigt har skrevet i referatet.