Referat fra best.møde i Alternativet, Esbjerg Kommune, den 7. november 2018

Sted: Pilevej 8, 6705
Fremmødte: Hele bestyrelsen + Karin Rohr, Ane Line, Pernille og Richard.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Dato for næste møder.
Mandag den 10. december. 19.00-21.00. Pilevej 8 + Torsdag den 10. januar. 17:30-21.00. Restaurent Rankin Park i Skolegade, Esbjerg.
3. Økonomi:
Edvard har konteret 234,00 fra cigarkassen i forbindelse med donationer (for ting der blev givet væk). Pt står der 2700,00 tilbage, når vi har betalt de 1000,00 til krystalnatten, som er vores andel til arrangementet i Esbjergsamarbejdet.
4. Orientering fra arbejdsgrupperne og udvalg.
Karin R, fortalte om at hun skal tale i Hamburg på selve krystalnatten på fredag. Derudover har hun debat i forbindelse EU-valget på UHR i Vester Vedsted og Ribe handelsskole. Lørdag den 17. november er der fødselsdagsfest for Alternativet i Kbh, hvor Karin R skal tale. Tirsdag den 27. november, som er den rigtige Å-dag. Det fejres i Åndehullet i Skærbæk. Den 29. november er der arrangementet ”ind i valgkampens maskinrum”……referenten har sikkert glemt en del for Karin er meget flittig.
Edvard har haft besøg af Dennis (fra Tirstrup) som er ansat i Alternativet til at hjælpe folketingskandidaterne med at skabe ramme, komme med ideer og skaffe frivillige. Det havde været et rigtig godt møde. På fredag har Karin desuden møde med en mulig kampagneleder(vi krydser fingre).
Der blev orienteret lidt omkring valgkampen – hvem kan hjælpe. Vi sætter det på som et fast punkt frem til valget.

5. Indkomne forslag. Ingen

6. Arrangementer
A: ”Greenfriday” Den 23. november er der black Friday. Som et alternativ hertil opfordres det til at lave Greenfriday, hvor vi stiller bod op, hvor giver ting bort. Vi tænker på gågaden. Edvard vil søge om lov til at stå i gågaden. Kan vi det er vi friske på at være med.
B: mød din folketingskandidat. Edvard har rundsendt en invitation som skal sendes til alle kommune-foreningerne, hvor de inviteres til at lave et arrangement hvor folketingskandidaterne kan komme forbi og tale med de lokale medlemmer. Skal vi have et sådan arrangement i Esbjerg, så foreslås det den 10. januar – kl. 19.00. Bestyrelsen mødes til spisning kl. 17.30, og vi inviterer til at folk kan komme og spise med(for egen regning).
C: Grundlovsmøde 2019 Karin har siden sidst skrevet rundt til de øvrige partier vedr. et fælles grundlovsmøde. Alle har igen meldt positivt tilbage – på nær socialdemokraterne.
Karin indkalder til skitsemøde – Steen tager med.
D: Havnearrangementer. De er forløbet godt. Nu mangler vi kun vvm undersøgelsen, som lader vente på sig. I første omgang forventes den værdig primo 2019. Karin har været i dialog med biblioteket omkring et for-arrangement inden VVM undersøgelsen foreligger, som kan gøre folk klogere på hvad en vvm undersøgelse er. det er de meget positive overfor.
E: Uffe-arrangementet i Aabenraa gik rigtig fint og var meget lærerig for vores folketingskandidater.
F: Krystalnatten. Kører på fredag kl. 17.00. Starter på Torvet og slutter i Aktivitetshuset, hvor Özlem Cekic skal tale.

7. Evt.
Jette foreslår at vi opretter vores bestyrelsesmøder som begivenhed, så medlemmerne har mulighed for at deltage i vores møder.