Referat fra årsmøde, konstituering og næste arrangementer

Kære medlem af Alternativet Helsingør,

Her kommer første mail fra den nye bestyrelse. Vi fremsender (nedenfor) referatet fra Årsmødet i lokalforeningen den 6. december. Referatet er godkendt af referent og dirigent.

Bestyrelsen holdt konstituerende bestyrelsesmøde i går og fordelte de vedtægtsbestemte poster således:

  • Janne Hjorth: forperson
  • Mikkel Abrahamsen: næstforperson
  • Kristian Herdal Molbech: kasserer

Resten af referatet af mødet tilgår medlemmerne, når det er godkendt af bestyrelsen.

Til sidst “reklame” for to medlemsarrangementer:

  • dialogmøde med medlemmerne for at skabe nye ideer og politisk aktivitet i Helsingør Kommune: 22. januar kl. 19-21 (sted og nærmere detaljer udsendes senere)
  • fællesspisning med Uffe og folketingskandidaterne 20. februar klokken 18.30-20.00 (sted og nærmere detaljer udsendes senere)

MANGE HILSNER OG GLÆDELIG JUL
Janne, Mikkel & Kristian

Referat - Årsmøde i Alternativet Helsingør 2018 Dec 06

Pkt 1, valg af dirigent: Den afgående bestyrelse indstiller Nis Benn. Forud for godkendelse af Nis Benn som dirigent, påpegede to medlemmer, Ditte Kanstrup og Eva Lassen, at de fandt indstillingen problematisk, fordi de mener Nis spillede en rolle i en konflikt i lokalforening Helsingør i forbindelse med årsmødet 2017. Forsamlingen valgte Nis Benn som dirigent.

Pkt 2. Valg af stemmetællere: Eva Lassen og Lis Andersen blev valgt som stemmetællere. Martin Volmer Pedersen fra den afgående bestyrelse blev valgt som referent.

Pkt 3. Bestyrelsens beretning: Forpersonen fremlægger kronologisk hvordan året er gået i lokalforeningen. Højdepunkter var bl.a kommunalvalg, besøg af Hovedbestyrelsens nyvalgte forperson Michael Jellesmark og et velbesøgt Grundlovsarrangement ”Børnenes Grundlov”. Forpersonen fortalte også om andre arrangementer afholdt af foreningen eller dens medlemmer, herunder Kulturnat og bestyrelsens møde med kandidaterne, som var inviteret for at øge samarbejdet om aktiviteter. Forpersonen berettede om lav mødedeltagelse generelt.

Bestyrelsen har forsøgt at arbejde organisatorisk og ikke politisk, men har ladet det politiske være op til kandidaterne, der er fra Helsingør. Til sidst fortælles om fremtidige arrangementer. Uffe Elbæk kommer den 20. februar 2019 til fællesspisning bl.a. Det nærmere tidspunkt meldes ud via Dialog til medlemmer.

Kommentarer: Ditte Kanstrup havde kommentarer til beretningen. Hun mente at beretningen, er et udtryk for demokratisk underskud, fordi der ikke blev fortalt om processen under KV17. Hun mente ikke at processen under KV17 var gennemsigtig. Ditte mente at 3 ud af 4 KV17 kandidater ikke så forhandlingsgrundlaget. Ditte mente også at 3 af 4 kandidater blev de facto udelukket fra arbejdet i foreningen i de sidste uger frem til valget.

Bestyrelsen meddelte, at den ikke delte Dittes opfattelser.

Ditte Kanstrup gav også udtryk for, at hun mente, at 3 ud af 4 kandidater til KV17 blev udelukket af bestyrelsen fra aktiviteter i 2018.

Bestyrelsen replicerede, at den fandt denne opfattelse absurd.

Eva Lassen efterspørger et dokument, der beskriver en foreslået procedure fra Landssekretariatet fremsendt til foreningen op til KV17, som havde fokus på at komme frem til et forhandlingsgrundlag ift. valgaftenen. Eva vil gerne have det sendt ud.

Dirigenten spørger, om bestyrelsens beretning kan godkendes. Der er ingen opponenter mod dette, og dirigenten konkluderer at bestyrelsens beretning er godkendt.

Pkt 4. Fremlæggelse af regnskab: Kassereren spurgte, om der var spørgsmål til det meget simple regnskab, der var udsendt. Der var en kort diskussion af hvilken periode regnskabet skal dække: kalenderår vs året fra årsmøde til årsmøde – eller begge dele. Bestyrelsen fortalte også, at der er lovet penge til begge folketingskandidater fra Helsingør, men at Bina endnu ikke har udløst denne støtte.

Janne Hjorth, som har været revisor det sidste år, gav udtryk for, at hun fandt regnskabet retvisende.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Pkt 5. Forslag fra bestyrelsen:

Første forslag: Om antal medlemmer i bestyrelsen .

Forpersonen argumenterer for forslaget. Det pragmatiske i at have 3-5 personer fremfor at have 3 eller 5 i bestyrelsen.

Ditte Kanstrup har spørgsmål til hvad bestyrelsen gjorde da en deltager fra den afgående bestyrelse var bortrejst, og denne dermed var reduceret til 4. Bestyrelsen svarede at det ikke medførte problemer.

Eva Lassen mente, at det er vigtigt, at der er et ulige antal i bestyrelsen.

Diskussionen fortsatte et stykke tid – primært med spørgsmål til Ditte og Evas synspunkter.

Forslaget blev vedtaget efter afstemning. Ændringen træder i kraft.

Andet forslag: Om opstillingstidspunkt for kommunalvalgskandidater .

Forpersonen argumenterer for forslaget. Det blev påpeget, at bestyrelsens forslag allerede er muligt i dag. Der var ingen, der argumenterede imod forslagets intention om at udskyde valg af kommunalvalgskandidater til forsommeren 2020.

Forslaget bliver forkastet efter afstemning – med henvisning til, at det allerede er muligt at udskyde valg af kommunalvalgskandidater til 2020, sådan som forslaget indebar.

Pkt 6. Valg af bestyrelse: Alle tre kandidater blev valgt ved fredsvalg. Mikkel Abrahamsen, Janne Hjorth og Kristian Herdahl Molbech er alle valgt og konstituerer sig efterfølgende.

Pkt 7. Mogens Lebeda er valgt som revisor.

Pkt. 8 Eventuelt. Dirigenten nedlagde sit hverv, og der var en kort diskussion uden nærmere fokus.