Referat fra Årsmøde i Midt- og Vestsjælland

store Å

Kære Alternativister i Alternativet Midt- og Vestsjælland. Tak for et dejligt årsmøde d. 27. april i Byens Hus i Roskilde. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sige tak til Peter og Christina for at holde spændende oplæg og inspirere, og til jer der mødte frem og bakkede op og vores arbejde hidtil og gav gode indputs og ideer til det fremadrettede arbejde. En særlig tak til Anne-Charlotte Harhoff som virkelig har gjort et godt stykke arbejde i bestyrelsen :smiling_face_with_three_hearts:

Hvis der sad nogen medlemmer og satsede på at deltage digitalt, så skal jeg være den første til at beklage at jeg ikke lykkedes med at få google meet op og køre grundet netværksudfordringer.

Referat af Ordinært Årsmøde d. 27.04.22

Vi ønsker jeg der skal til Landsmøde her i weekenden et frugtbart og festligt et af slagsen :green_heart: :v: :tada:

Alle henvendelser, kommentarer, ideer er velkomne
Grønne forårshilsner fra bestyrelsen i Alternativet Midt- og Vestsjælland

Forperson: Cecilie Mejlstrup tlf. 22 32 35 39
Kasserer: Marianne Hammelboe tlf. 23 29 32 08
Medlem: Line Bjerrum tlf. 60 83 32 26