Referat fra Årsmøde d 29.05.2018 - Mariagerfjord

Referat fra Årsmødet i Alternativet Mariagerfjord den 29.05.2018 kl 19-21.30.
Mødet foregik hos Melanie
Med deltagelse af: Morten, Victor, Søren, Birgitte og Melanie. Sabrina var fraværende.

Referat:

 1. Velkomst v. Birgitte Miehs.
 2. Valg af dirigent: Melanie
 3. Valg af stemmetællere og referenter: Referent: Melanie. Det var ikke nødvendigt med stemmetæller.
 4. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen.
  Birgitte gennemgår beretningen. Drøftelse af, at Å mister medlemmer – også i Mariagerfjord. Drøftelse af, hvordan vi kan vende udviklingen. Beretningen godkendes.
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  Melanie gennemgår kopi af print fra bankposteringerne. Der er pt. 2709 kr idet vi modtog 2000kr fra Mariagerfjord kommune – ”stemmepenge”. Pengene skal dog bruges i 2018 ellers skal kommunen have pengene retur. Regnskabet godkendes.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  Ingen forslag.
 7. Bestyrelsen har 2 forslag til vedtægtsændringer:
 • at bestyrelsen skal vælges for et år af gangen. Dvs at § 10 stk. 1 ændres til 1 år.nødvendig pt).
  Begge blev vedtaget.
 1. Valg til bestyrelsen: Birgitte, Søren, Sabrina og Melanie
 2. Valg af revisor(er).: Morten
 3. Evt. : Drøftelse af, at der ønskes ildsjæle der kan deltage i aktiviteter. Victor vil gerne deltage i aktiviteter med borgerne.
 • § 8 stk. 7 slettes (at kandidater skal sende deres opstillingsgrundlag ud til alle – dette tænkes ikke