Referat fra åbent bestyrelsesmøde Roskilde

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 27-02-2018
Til stede: Lene, Tirsa, Kristian og Martin. Afbud: Torben og Mads pga. sygdom
Sted: Byens Hus

 1. Tjek-ind
  a. Lene: Klimarådet er ikke kommet i gang endnu. Nyt kommissorium er på trapperne. Det trækker ud.
  b. Tirsa: Margrethegården (boliger for ensomme og ældre med restauration, klubber m.v.) – har været til det første møde. Køkkenleder deltager også i bestyrelsen.
  c. Kristian er koncentreret om genopstilling til Folketinget. 12 stiller op. God opbakning fra Landssekretariatet og gode politiske materialer. Har etableret egen kampagnegruppe; mødes hver den 1. tirsdag i måneden hos Kristian, hvis man ønsker at deltage skal man komme fast og bidrage.
  d. Martin har benyttet en del tid i Storkredsens udvalg ”Motivation og strukturer” til at udforme debatforslag til nye organiseringsformer i Alternativet. Oplæggene bliver præsenteret her i løbet foråret og vil sandsynligvis indgå i diskussioner på landsmødet.
 2. Konstituering og roller
  a. Roller: Bestyrelsen vil gerne eksperimentere med en ny rollestruktur, hvor vi har et delt forpersonansvar og ingen næstforperson. Det vil sige, at vi vil have en organisatorisk forperson og en politisk forperson, der arbejder tæt sammen. Martin søger om dispensation i forhold til at have en delt forpersonrolle.
  b. Rollefordeling:
  i. Organisatorisk forperson og medlemsansvarlig: Tirsa Breinholdt
  ii. Politiske forperson: Martin Geysner
  iii. Kasserer og kursusansvarlig: Mads Kramshøj Christensen
  iv. Folketingspolitik: Kristian Gylling
  v. Lokalpolitik: Lene og Torben
 3. Kommende møder
  a. To kommende møder med fjorten dages mellemrum: Torsdag den 15.3 og onsdag den 4.4 kl. 19-21.30.
  b. Derefter et hver måned: Torsdag kl. 19 (3.5 og 7.6)
  c. Evalueringsmøde af valgkampagnen Kv17: Torsdag den 15.3 kl. 17.30-19.30 eller tirsdag den 20.3 kl. 19.30-21.30. Tirsa planlægger mødet sammen med konfliktmægleren fra Århus.
 4. Storkredsens Kandidatudvalg: På vegne af bestyrelsen udpeges Christian Würtz Christensen til udvalget, bestyrelsen ønsker at arbejde tæt sammen med Christian.
 5. Eventuelt
  a. Kommende emner:
  i. Alternativets folkemøde op til grundlovsdag
  ii. Visioner for vores videre arbejde: Hvem gør hvad? (tilstedeværelse på torvet, campingvogn, folkemøde,
  fortællingernes bro, bæredygtigt oplysningsforbund m.v.)
  iii. Årshjul for vores aktiviteter: Tilstedeværelse på torvet.
  iv. Vurdering af firmaer som vi ikke vil kontrahere med, revurdering af økonomi…
  v. Lokalråd – strategisk (Svogerslev, Viby, Jyllinge, Trekroner m.v.)
  vi. Fritidsklubber
  vii. Ben i bestyrelser – hvad gør vi?
  viii. Skovplantning
  ix. Danse Lanciers (Kristian)

b. Martin sender vedtægter til Tirsa, der tilretter og udsender til medlemmerne og lægger det på hjemmesiden sammen med referat fra årsmødet.
Referent/Martin