Referat fra åben bestyrelsesmøde d 30.05.17 hos Sabrina

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 30.05 hos Sabrina
Dagsorden:
Kommunikation: at tale hinanden op
Gennemgang af valgprogram
Spidskandidat?
DF mødet i august, kommentarer…
flere forslag til folkets møde og by night, ugen?
Tilskud til valgkampen fra foreningen?
Planlægning af Årsmødet/opstilling af kandidater i august.
Fælles bio aften til Skørping og se filmen “I morgen” tors. kl 18.30

Referat: Med deltagelse af Birgitte, Christian, Søren, Melanie, Victor, Sabrina og Karsten

Dagsorden:

 1. Kommunikation: at tale hinanden op.
  Drøftelse af at det er vigtig at tale hinanden gode.

 2. Gennemgang af valgprogram, med start på side 2 vedr. social investering, arbejdsmarked og integration…
  Drøftelse:
  forslag: giver borgerne en startkapital på f.esk. 25.000kr til at starte egen virksomhed. Vi skal turde
  at eksperimenterer. Sikre basisløn ved at fjerne modkrav. På landsplan arbejdes der på borgerløn, som vi mener vil give borgerne anstændighed.
  Så meget selvstyre ude på skolerne som muligt, vigtig at eksperimenter , mere bevægelse og kreativitet i skolerne.
  Der aftales, at Christian sender en kort pixi udgave/ pjece/ high lights ud til alle. Vi skal læse det igennem og skrive tilbage til Christian. Vi håber på, at vi kan få en pjece med til dyreskue den 29.07 – vi kan nok ikke nå det til d 2.06.

 3. Spidskandidat.
  Dette drøftes. Der vurderes, at et flertallet ønskes en spidskandidat – men dette skal besluttes til ved ekstra åben bestyrelsesmøde/medlemsmøde den 14.06 kl 17-18 hos Melanie. Melanie laver facebook + Alleos indkaldelse til dette.
  Drøftelse af sideordnet/ nomineret sideordnet eller alfabetisk opstilling og partiliste
  Victor vil lave et skriv vedr. opstillingsform, hvad forskellen er på sideordnet og partiliste til den 14.06.

 4. DF mødet i august, kommentarer.
  Drøftet.

 5. Flere forslag til folkets møde og by night, ugen? Der aftales at Birgitte, Søren, Karsten, Sabrina og Victor deler pjecer ud til Åben by night fredag d 2.06 fra kl 19-20, mødes på torvet ved Torvekonen.

 6. Tilskud til valgkampen fra foreningen?
  Alternativet Mariagerfjord betaler for billederne, 1100kr.
  Melanie mailer til Inga at vi ikke har behov for fælles
  Der aftales, at vi tjekker 2 billeder ud, sender det til Thomas på sekretariatet.

 7. Planlægning af Årsmødet/opstilling af kandidater i august.
  Melanie prøver at lave forslag til indkaldelse til årsmøde samt opstilling af yderligere kandidater til KM17. Det vil blive en fælles indkaldelse – samme aften den 28.08 på Hobro bibliotek.
  Melanie sender ud til dem der er til stede i aften, der skal gennemgå den for at sikre lovmæssighed – overholdelse af Alternativets regler.

 8. Fælles bio aften til Skørping og se filmen “I morgen” tors. kl 18.30
  Ingen kan deltage.

 9. Evt. :
  Nedenstående punkter blev ikke drøftet pga tidspres. Udsættes til næste møde i august.
  Dyreskue, Baggrundsgruppe, Forslag: på årsmødet efterlyse der folk til baggrundsgruppen.

Mødet sluttede kl. 22.40

Venlig hilsen

Melanie