Referat for Bestyrelsesmøde Alternativet, Esbjerg Kommune Torsdag den 10. januar 2019, kl. 17.30, på Industrien

Bestyrelsesmøde Alternativet, Esbjerg Kommune

Torsdag den 10. januar 2019, kl. 17.30, på Industrien.

Mødedeltagere: Fra bestyrelsen Jette, Camilla, Steen, Edvard, Karin. Øvrige: Karin Rohr Genz, folketings- og EU kandidat, Mikkel, forperson for Alternativets Ungdom, Syddanmark, Anneline fra kredsen og Marius.

Mødets dagsorden

1. Næste møde:

Aftalt til, Torsdag den 21. Februar kl 18 på hovedbiblioteket. Karin undersøger om vi kan låne et lokale. Oplagt eftersom vi fra kl. 16.00 har næste planlægningsmøde i “Fælles grundlovsmøde”

2. Økonomi:

Der er pt. 2241.20 på kontoen, og vi har brugt så vi har god samvittighed ift vores lokalpolitiske tilskud. Vi er ikke rigtig klar over, hvornår næste udbetaling falder. Edvard kontakter kommunen for at blive klogere.

3. Nyt for medlemmer

Edvard har travlt med at kommentere på stort set alt. Specielt debatter om klimakrisen.

Karin Rohr: har haft travlt. Hun har bl.a. deltaget i en direkte tv-syd debat i forbindelse med grænsearrangementet. Derudover har hun sagt ja til at deltage i såkaldte TV-Syd dummies - koncepter, hvor man eks. skal forklare kontanthjælpsloftet for en ti-årig. Karin skal selv spille ind med emner. Eks grænsekontrol og vildsvinehegn. Derudover har hun inviteret til en del debatter. Eks. Varde 22. Januar og evt. Esbjerg Gymnasium samme dag. Der er også en del EU-debatter undervejs.

Anneline : Har deltaget i “Alternativ alternativ byttedag”, som vi akkurat lige mestrede at få op at stå. Alt for få kræfter til at lave et sådan arrangement - der skal vi være skarpere næste gang.

Jette har været til storkredsens solhvervsfest. Ca 30-35 personer.

Camilla: har givet en tyver og julehilsen til en hjemløs og har også deltaget i Solhvervsfesten. Ca. 30 deltagere - et fint arrangement.

Mikkel, (midlertidig forperson for ungdomsafdelingen). Er igang med klima-strejke arrangement. De havde været 9 til best.møde på konfus. Alternativets ungdom Sydvestjylland - flot!. Det anbebfales at ungdomsarrangementerne lægges det ind på Alle Os. De skal ud i forbindelse med skolevalg 26., 27., 28. Januar. Den 26. Er der debat mellem alle formændene for ungdomsorganisationerne.

Karin Schwartz har holdt juleferie og arbejdet med at finde tid og sted for det første fælles skitsemøde om fælles grundlovmøde. Det har just været afholdt, og der var en mega god stemning og opbakning til arrangementet. Næste møde bliver den 21. februar.

Steen. Forsøger at opdatere ift “alle os”.

Orientering fra folketingskandidaten. Fik lov at vente til det efterfølgende arrangement “Mød dine folketingskandidater”.

4a. Dato for årsmøde :

Bliver den 28. Marts kl. 19.00. Karin undersøger om vi kan holde på biblioteket. Best. møde kl. 17.

4b. Alternativ byttedag. Få mennesker, men godt. Frustration om at for få deltog, selvom det var aftalt.

Der er arbejde i det…skal vi være opmærksomme på. Torvet er det rigtige sted.

Kontakten til ham der deler tilladelser ud skal ud til os alle.

5. Evt.

  • Super god respons på TV Syd indslaget om grænsearrangementet.

  • Ekstra ord. Landsmøde. den 3. Feb. I Ålborg. Karin R. deltager digitalt.