Referat for Årsmødet i Alternativet Mariagerfjord d. 27/10-2019

Referat for Årsmødet i Alternativet Mariagerfjord d. 27/10-2019

Mødet er afholdt på Hobro Bibliotek.
Deltagere: Ketty Nielsen, Søren Daugaard, Diana Dujardin og Sabrina Bendtzen
Referent: Sabrina Bendtzen

 1. Velkomst ved Sabrina Bendtzen
 2. Valg af dirigent: Søren Daugaard
 3. Valg af stemmetæller: Ketty Nielsen
 4. Bestyrelsens beretning ved forperson Sabrina Bendtzen
 5. Fremlæggelse af regnskab for året 2018 ved Sabrina Bendtzen. Regnskabet er godkendt af
  revisoren. Regnskabet godkendes af de fremmødte.
 6. Valg af ny revisor: Ketty Nielsen vælges som revisor for den kommende regnskabsperiode.
 7. Valg til bestyrelsen: Diana Dujardin er valgt som ny forperson, Søren Daugaard som
  næstforperson og Sabrina Bendtzen som kasserer.