Referat Betyrelsesmøde 3. juni 2019

Tidsrum: 18.30-22.00
Mødeleder: Lea
Referent: Lise

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt.
 3. Dato for næste bestyrelsesmøde
 4. juni kl. 18 – 20.
 5. Valg af mødeleder og referent til næste møde
  Anders A er mødeleder. Anders P er referent (Trine backup)
 6. HB medlem Helena Udsen
  a. Hvad er status på den nye HB bestyrelse?
  Der har været et møde i den nye HB Nogle ansvarsområder blev uddelt. Der igangsat en evalueringsproces af valgkampen. Bestyrelsen har planlagt et 2-dages seminar i denne måned. Der skal bl.a. arbejdes med planlægning af struktur i Å på lang og kort sigt.
  b. Forventningsafstemning: Hvordan skal storkreds bestyrelse KBH og HB samarbejde fremover?
  Helena deltager igen på et møde i august. Vi vil mødes efter behov, men minimum en gang i kvartalet. Helena undersøger kommunikationskanaler. Vi sender i første omgang besked til hende.
  Bestyrelsen besluttede at Lea skulle skrive udkast til HB om vores overvejelseri forbindelse med en evt. sammenlægning af sekretariaterne.
 7. Debat på Facebook:
  Vi planlægger et medlemsmøde i forlængelse af debatten på Facebook. Det bliver tirsdag d. 25. Juni kl. 18:30 – 21:30.
 8. Evaluering af FT valgkampagne
  a. I storkreds KBH (skriftligt og mundligt)
  Vi venter til efter sommerferien
  b. Invitation fra Den Grønne Gang 29/6
  Det er for kandidater og deres kampagneledere og for ftv-udvalget og centrale personer.
 9. Planlægning af evt. medlemsmøde
  (se punkt 6) Mødet bliver for alle interesserede medlemmer og ledes af facilitator udefra.
  Trine skriver et udkast til en invitation ud på Slack. Vi taler med facilitator på mandag d. 17. Juni i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. Vi mødes kl. 18:30 til et arbejdsmøde.
 10. Økonomi:
  a. Manglende tilskud HB
  Det minimerer vores overskud.
  b. Hvad har vi brugt og hvad har vi tilbage?
  Hængepartier (regninger, tilskud osv.)
  Det ser ud til at vi får et lille overskud.
 11. Ansøgning:
  a. Ebbe (cykel)
  Vi godkender ansøgningen. (Lea)
  b. Henrik Marstal (annonce)
  Ansøgningen godkendes ikke (Lea)
  c. Oliver Milan (foodtruck)
  Ansøgningen godkendes delvist (Lea)
 12. Status på plakater
  a. Hvordan håndterer vi kommunen?
  Vi går i dialog med dem.
 13. Anmodninger om genbrug af plakater (se storkredsmail)
  a. Tina Jenny Kjeldsen
  Hun kommer og henter 100 stk. her i Åbenrå
  b. Kenni Flink
  Vi kan ikke fragte plakaterne helt til Albertslund.
  c. Ask og Blomstrende By
  Vi sender resten ud til ham.
  d. Mathias Rudolph
  Vi spørger ham hvor mange han kan bruge.
 14. Skrivelse til Tårnby om Bjarne (Poul og Trine)
  Skrivelsen sendes afsted.
 15. Fredagsbar (Trine)
  a. Forslag om at køre fredagsbaren videre efter valget
  ÅU, Kommuneforeningen og et kampagneteam vil gerne fortsætte med konceptet.
  Formalia skal undersøges. De interesserede må tale sammen om konceptet, hvor eventansvarlige fra bestyrelsen også deltager.
 16. Status på events i storkredsen
  a. Skt. Hans
  Kommuneforeningen kan ikke deltage. Vi ligger kræfterne i en fredagsbar i stedet for.
  b. Andet i pipeline?
  Der kommer Pride og kulturnat.
 17. FT kandidat opstillingsperiode fremover (udsat fra sidste møde 3/6)
  Vi vender tilbage til dette punkt efter sommerferien.
 18. Bestyrelsesperiode (udsat fra sidste møde 3/6)
  a. Forslag om at afholde ekstraordinært årsmøde i aug./sep. Hvor vi bl.a. afsøger mulighed for at blive som bestyrelse frem til marts 2020.
  Det ville passe bedre med regnskabsperioder og andre opstillingsmøder.
  b. Opstilling til Dialogrådet
  c. Mulighed for vedtægtsændringer
  Punkt b og c udsættes. Der træffes beslutning om diskussionen af punkt 17 samlet ved næstkommende møde.

Evt: Intet hertil