Referat Bestyrelsesmøde StorkredsKBH 7. juli

Referat af bestyrelsesmøde Storkreds KBH torsdag d. 7. juli kl. 19 – 21 online

Mødet starter med at afklare nogle praktiske forhold
Vi skal herefter forholde vores økonomiske situation til de opgaver vi har i valgkampen og beslutte hvad vi vil prioritere økonomisk. Herefter lægges budget.

Referent: Josefine

 1. Godkendelse af referat fra 20. juni

Jep - det er godkendt :slight_smile:

 1. Opfølgning og nyt fra opgaver, grupper og ansvarsområder:

● Zoom (Uffe) - Det går dårligt med det - zoom vil ikke godtage CVR nummer og svarer ikke på mails.
● Storkredsmailen og drev (Josefine og Clara) - arbejder på det
● Mødekalender (Clara) - venter på Zoom
● Pride (Josefine) - venter på at anmodning bliver godkendt
● Indkaldelse opstillingsmøde - skal vi lave endnu et møde d. 3. oktober så en aspirant kan blive kandidat? - holder fast i den allerede udmeldte dato og så laver vi et ekstra så aspiranten kan blive kandidat - lise og Poul melder ud og får styr på det. Poul tjekker op på hvornår det skal sendes ind til ministeriet.

 1. Økonomi og budget
  ● Er vi oppe og køre med bank og regnskab. - Nej og det haster virkelig at Mariam får ringet ind til Merkur - Uffe ringer til hende og hjælper hende.
  ● Fordeling af regionsmidler til de andre storkredse – Omegnen: 11.300 kr. Nordsjælland: 7850 kr. Bornholm: 770 kr. Lise sender udregning ud - vi kan evt. betale for fællesarrangementer
  ● Økonomisk overblik, så vi kan tage beslutninger for prioriteringer i valgkampen - ca. 230.000 - måske også ca. 9000 for 3. 0g 4. Kvartal i medlemsmidler - kommuneforeningen har også 80.000
  ● Budget (evt. først efter vi har truffet beslutninger)
  ● Fundraising – fordeling - 10% til storkredsen 90% til den enkelte kandidat - man kan give mere hvis man vil

 2. Planlægge valgkamp:

Hvilke opgaver har vi nu?
Nedsætte udvalg?

Plakatansvarlig - Jan og Uffe - opbakning til at dele det ud på bydele
● Logistik skal planlægges - der er ikke mange i Dragør og Tårnby
● Opgaver skal fordeles - evt. købe nogen til at hænge plakater op

Kandidatudvalg: - Skriv ud med flere informationer ud på facebook og så ring dem op og hør hvordan det går
● Flyer
● Plakater, sende fotos ind
● Hvor mange plakater skal vi købe
● Debathold. Vi skal hjælpe.

Lokale - 40.000 sat af til det - Josefine og Uffe kigger og ringer rundt

SoMe - Adam hjælper os andre med at forstå det - VIGTIGT med SoMe
● Hvem kan varetage dette?

Eventteam: Adam og Uffe
● Frivillige
● Events

 1. Hvilke arbejdsområder beslutter vi at prioritere økonomisk?
 • Opbakning omkring at ansætte en
 • Adam skriver ud at hvilken dag han tager i Greencubator og kigger på hvor mange plakater vi har liggende og så beslutter vi hvor mange budskabsplakater vi køber via Signal-chatten. Lise skriver ud og spørg om, hvor mange plakater kandidaterne har
 1. Udarbejdelse af budget. Evt. nedsættelse af udvalg.
 • 40.000 til husleje
 • Nok maks 1000 plakater til 30.000
 • Sæt en pose penge af til flyers, uddeling, slik, visitkort osv som der kan besluttes at bruges på ting til kandidatmøde d. 16. 35.000
 • Ansætte kampagnemedarbejder 40-50.000
 • Events - 10.000
 • Valgfest - 10.000
 • Buffer - 20.000
 1. Evt.

Tirsdag d. 9 august kl. 19. - fysisk
Søndag d. 14 august kl. 10
Kandidatmøde d. 16 august kl. 19

Pyh ha Jeg bliver helt forpustet af at læse dette referat…
Jeg håber for jer alle, at I når at nye valgkampen, når den reelt er sat i gang…

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler: :pray:t2: :green_heart: :ear:t2: