Referat bestyrelsesmøde onsdag den 14. juni 2017

  1. Tjek ind – hvem er her og hvordan har vi det – Daniel, Frederik og Pernille er til stede.
  2. Gennemgang af sidste referat – Referatet er godkendt.
  3. Nyt fra udvalg – SoMe-udvalget har besluttet at bruge dialog til at arkivere dagsordner og referater. Daniel ordner arkiveringen. Vi vil have ugentlige opslag på Facebook, og være bedre til at dele relevante opslag fra landsorganisationen. Der er lavet en skabelon for, hvordan og hvornår der reklameres for politiske arrangementer. Det første opslag o.l. skal laves af facilitatoren/koordinatoren, som har styr på begivenhedens fakta. Vi vil gerne bruge noget af budgettet på at reklamere. Pernille kigger på html i nyhedsbrev og hjemmesiden for at gøre dem pænere.
  4. Opsamling på afholdte møder og pola-respons til Mette – Grundlovsdagsmødet forløb godt og var, hvad det skulle være. Kan gentages som åben mikrofonaften. Pola gik også godt. Forskellige aktiviteter var godt afvejede og passende i tidsrum. Facilitatorerne spillede godt op mod hinanden og ledte aktiviteterne godt. Fællesspisning var også fint at starte med. Ideudviklingen til sidst måtte gerne have varet længere. Det ville også have været fint med en fælles afrunding til sidst, frem for at afslutte lidt hver for sig i idegrupperne.
  5. Planlægning af første møde i valgkampsudvalget – udvalget skal diskutere arrangementer, hvilke typer og hvilket indhold, inklusiv sy et Å. Også diskutere praktisk koordinering og eventuelt fast lokale under valgkampen. Daniel laver en dagsorden.
  6. Værtskab for udenlandske alternativister – vi takker nej af den grund, at vi ikke ved, om vi vil have overskud under valgkampen til at være værter.
  7. Organisering af filer – sker på Dialog, så alle kan følge med.
  8. Eventuelt – næste bestyrelsesmøde er i starten af uge 31. Vi vil gerne holde en afslappet sommerfest for bestyrelsen, f.eks. 7-8. juli, 14. juli eller 21-22. juli. Daniel arrangerer datoer for begge.