Referat bestyrelsesmøde 8. januar 2020

image Referat – Bestyrelsesmøde, Storkreds København
Dato: Onsdag den 8. januar 2020, kl. 17.00 - 19.30
Sted: Åbenrå 33, KBH

Mødeleder: Lea
Referent: Lise

Til stede: Lea, Poul, Jan, Lise, Thorkild, Anders, Jan, Trine

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt

 3. Ny mødedato
  • 22. januar kl.17 – 19 Mødeleder: Thorkild Referent: Lea
  • 5. februar kl. 17 – 19

 4. KOS kigger forbi
  Drøftelse af økonomisk og samarbejdsmæssig aftale mellem de fire storkredse i regionen. Regionrådsmedlemmer skal vide, hvad der er til rådighed til deres politiske arbejde. Der nedsættes et kandidatudvalg med en repræsentant fra hver storkreds, der fortsætter arbejdet med en aftale.

 5. Status på ordinært årsmødemøde 21/3: lokale, forplejning, program, invitation (deadlines for indkaldelser), opstillingsproces for diverse kandidater, dirigent, hjælpere osv.
  Oversigt over hvem der tager hvilke opgaver ligger på vores fælles drev.

 6. Principper for opstilling af regionrådskandidater (Anders)
  Kandidatudvalget fra de fire storkredse vil arbejde med processen. Der skal også tales om valgforbund og politikudvikling.
  Johnny West og Jacob Munck er repræsentanter fra KOS.

 7. Samarbejde om Åbenrå: dato for samarbejdsmøde med HB, KOS, KBH?
  Thorkild og Trine melder en dato ud.

 8. Økonomi (Poul): mail fra revisor
  • Emma har adgang til vores konto nu og vi er i dialog med hende, når der er spørgsmål til regnskabet.
  • Vores økonomiudvalg ser på budgettet og fermlægger det på kommende møde.
  • Vi skifter bank, fordi det er billigere.

 9. KV21: Dragør og Tårnby
  Den kommende bestyrelse skal være opmærksomme på at der ikke er aktivitet derude for tiden.

 10. Proces for valg af ny politisk leder: lokalt arrangement i Åbenrå den 13/1, roadshow (mail fra Maiken Meedom)
  KL. 19 – 22.
  • Poul og Anders sørger for arrangementet d. 13. Januar.
  • Anders tager kontakt til Maiken

 11. Prioritering af arbejdsopgaver frem til årsmødet
  • samarbejdsmøde om huset i Åbenrå. Thorkild og Trine
  • Regnskab
  • Samarbejde om regionrådet: Anders
  • Rydde op i vores mail: Jesper
  • Hjælpe nye medlemmer til kommende Storkredsbestyrelse

 12. Evt.