Referat Bestyrelsesmøde 3. maj 2020

2020.05.03 Københavns storkreds bestyrelsesmøde.

Til stede på zoom.
Anders Agersnap.
Lea Amby Ottesen.
Jesper Arp.
Lise Smørum
Trine Hertz - deltog i første del af mødet.
Jan Kristoffersen
Thorkild Olsen

Referent: Jan K
Poul - udkast til beretning om økonomi. Godkendt.

Vedr. årsmøde.
Enighed om at invitere til helt skrabet og digitalt årsmøde.

Sigtedato 28 juni 2020, klokken 10.30 - 12.00. Lad os forsøge at få invitation ud senest den fredag den 15. maj.

Der er opbakning til ideen om en fusion af storkreds og kommuneforening, men der var enighed om, at det må være en ny bestyrelse der tager hånd om dette. Derfor var det hensigtsmæssigt, at få valgt ny bestyrelse som sammen med bestyrelse i København kunne arbejde sammen mod at forene kræfterne.

Vi holder 6 uger indkaldelsesfrist - mødet er et udskudt møde fra marts, og der åbnes ikke for nye frister for kandidatur til bestyrelse.

Kandidatgrundlag indsendt rettidigt i forhold til oprindelig mødedato er selvfølgelig stadig gyldige.

Lise Smørum forsøger at få Josephine med på mødet.

Jan og Jesper laver udkast til praktisk køreplan.

Årsberetning:
Lea, Trine, Thorkild, Anders og Lise skriver på første udkast.